Mersin Şubemiz, Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Genel Sağlık-İş ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Bornova 29 No’lu Yunus Emre ASM hekimlerinden Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile ASM çalışanlarına hasta yakınları tarafından uygulanan şiddeti kınamak için Özgür Çocuk Parkı’da basın açıklaması yaptı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlıkta şiddet haberleri hızını kesmeden devam ediyor. 29 Mart 2019 günü İzmir Bornova 29 No’lu Yunus Emre ASM hekimlerinden Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve tüm ASM çalışanları hasta yakınları tarafından önceden planlanmış bir şekilde şiddete uğradı. Olayın nasıl geliştiğini, hekimin ne denli haklı olduğunu, şiddeti yaratanların neden haksız olduğunu sizlere tüm ayrıntıları ile anlatabiliriz ancak bu, her ne gerekçe ile olursa olsun şiddetin meşruiyet kazanma olasılığını yarattığı için bugün, burada konunun ayrıntılarını sizlerle paylaşmayacağız. Bizler, sağlık örgütleri olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki; Şiddet, sağlıkta dönüşümün bir sonucudur. Sağlığın ticarileşmesinin, paran kadar sağlık politikalarının, parasını veriyorum, dediğimi yapmazsan döverim anlayışının bizzat iktidar tarafından kışkırtılmasının bir sonucudur. Ülkemizde son 15 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık çalışanlarına şiddet rutin bir hale gelmiştir. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını öldürmek artık sıradanlaşmıştır. Sağlık çalışanlarının intiharları katlanarak artmıştır. Böyle bir dönemden geçerken yaşanan bu son şiddet vakasına da bizlerin sessiz kalacağı sanılmaktadır. Oysa biz sağlık örgütleri bugüne değin hiçbir şiddet vakasında sessiz kalmadığımız gibi, bundan sonra da sessiz kalmayacağız, bedeli ne olursa olsun sesimizi yükselteceğiz ve bu şiddeti yaratanlardan da, uygulayanlardan da hesap soracağız. Şiddetin cezasız kalması için elinden geleni yapan, bugüne değin etkin bir hukuksal mevzuatı oluşturmayan, bu şekilde de şiddetin tırmanmasını sağlayan iktidara buradan bir kez daha sesleniyoruz; Hastalarla, hasta yakınlarıyla hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının arasını açarak, hekimlerin değerini halkın gözünde düşürmeye çalışarak, hekime şiddeti bir baskı aracı olarak kullanarak hiçbir yere varamazsınız. Siz, uyguladığınız politikalarla şiddeti körükleseniz de, halkın sağlık hakkını gasp etmeye yönelik her geçen gün yeni bir manevra yapsanız da, bunun için herkesten habersiz yeni genelgeler çıkarıp GSS’lilerin sağlık masraflarını gittiği hastanenin döner sermayesine yükleseniz de bizler her zamanki özverimizle halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizleri yolumuzdan döndüremeyeceksiniz. Ancak bu şiddet sarmalı devam ettiği taktirde şiddeti uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmediği sürece, bunun için bir yandan hukuki yaptırımlar, diğer yandan ciddi eğitim programları uygulanmadığı sürece bizler bu şiddeti deşifre etmeye, şiddeti ortaya çıkaran sağlık politikalarınızı eleştirmeye ve şiddeti uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamaya yönelik mücadelemize devam edeceğiz. Bizler Mersin’deki sağlık örgütleri olarak bugün bu uyarıyı bir kez daha yineliyoruz ve MAHDER, Birlik Dayanışma Sendikası ve Genel Sağlık İş’in almış olduğu iş bırakma kararını yapacağımız bir toplantı sonucu, tüm Türkiye’de örgütleyebildiğimiz taktirde tüm kurumlar tarafından desteklenecek ve 3 Nisan 2019 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak hasta bakmayacağımızı ilan ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]