Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Emekçileri İş Bırakarak Alanlara Çıktı: Sağlıkta Dönüşüm Sona Ersin, Şiddet Son Bulsun!

Facebook
Twitter
WhatsApp

İzmir Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık emekçilerinin hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalması Türkiye’nin dört bir tarafında protesto edildi.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerinin sendikamızın da aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemi gerçekleştirdiği illerde sendikalar, tabip odaları ve sağlık meslek örgütleri basın açıklamaları ve basın toplantıları gerçekleştirdi.

İzmir’de şubemiz ile Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Demokratik Sağlık-Sen’in alanlara çıktığı eyleme Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aylin Akçay da katıldı.

Yapılan açıklamalarda, sağlıkta dönüşümün sona ermesi ve şiddetin son bulması talebi öne çıkarken; şiddetin son bulması, suçluların cezalandırılması, sağlık alanında kar değil, insan odaklı politika üretilmesi için mücadelenin büyütülerek sürdürüleceği vurgulandı. Sağlıkta Dönüşüm Sona Ersin, Şiddet Son Bulsun açıklamasının tam metni

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]