Aralarında Mardin Şubemiz ile KESK Mardin Şubeler Platformu’nun da bulunduğu 40 kurumdan oluşan Mardin Emek ve Demokrasi Platformu, açlık grevlerine ilişkin olarak “Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz” açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Demokrasi, hukuk ve evrensel değerler bir toplumun bir arada yaşamasının ve toplumsal farklılıkların zenginlik olarak sonraki kuşaklara aktarılmasının olmazsa olmazıdır. Ülkemizde demokrasi ve hukukun savunulduğu iddia edilse bile pratikte yaşanan iktidarın anti demokratik uygulamaları ve hukuksuzluklarıdır. Sivil toplum kuruluşları olarak ilkelerimiz ve mücadelemiz evrensel hukukun tesisi, demokrasinin inşası ve toplumsal barışın sağlanması içindir. Sivil toplum örgütleri varoluşundan bu yana insan yaşamını, sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasını varlık sebebi olarak görmüştür. Bizler insan yaşamını her türlü kavram ve kaygının ötesinde ele alır, her şeyin merkezine insanın yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiririz. Ülkemizde şuan itibari ile çok ciddi siyasal bir krizle karşı karşıyayız. Tüm toplumsal kesimler ciddi bir baskı ile susturulmak istenmektedir. En temel hakların kullanımı bile hukuksuz bir şekilde engellenmektedir. Git gide hukuk devletinin normlarından uzaklaşma ve hak ihlalleri bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Yaşanan hukuksuzluklara karşı DTK Eş Başkanı ve Hakkâri Milletvekilli Sayın Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevi bugün itibari ile ülke içinde ve dışında binleri aşan katılımla devam etmektedir. An itibari ile açlık grevindekilerin durumu kritik aşamayı geçmiştir. Bununla beraber cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye başlamıştır. Özellikle siyasal iktidarın sorunu görmezden gelmesi kaygılarımızı daha da artırmaktadır. Sürecin bu şekilde devam etmesi sonucunda daha fazla can kaybının yaşanması kaçınılmazdır. Bu durumun toplumsal barış, demokrasi ve insan haklarında tamir edilemeyecek yaralar açacağı aşikârdır. Cezaevlerine başta hekimler olmak üzere bağımsız heyetlerin ziyaretine izin verilmediği için eylemcilerin sağlık durumları ile ilgili sağlıklı bilgiler alınamamaktadır. Avukatlar ve ziyarete giden tutuklu yakınlarından edinilebilen kısıtlı bilgiler eylemcilerde ciddi kilo kayıplarının yaşandığı, sağlık sorunların ortaya çıktığı ve kritik eşiğin aşıldığını işaret etmektedir. Kimi cezaevlerinde yaşamsal önemde olan başta B1 vitamini olmak üzere sıvı, tuz ve şeker verilmemektedir. Demokrasi, emek ve meslek örgütleri olarak toplumsal barış için herkesi insani, ahlaki ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz. Bu bağlamda toplumsal barış ve yaşam hakkı için çok geç olmadan siyasal iktidarı, evrensel hukuk değerleri içerisinde sorunu çözmeye davet ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]