9. Dönem 6. Merkez Temsilciler Kurulumuzda alınan karar kapsamında, açılan şehir hastanelerindeki mevcut durum, örgütlenmeye ilişkin sorunlar ve yapılması gerekenleri konuşmak ve sonuçlar üzerinden açılan ve açılacak olan şehir hastanelerine yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması için 6 Nisan 2019 günü illerden gelen şehir hastaneleri çalışanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz genel merkezimizde bir araya geldi.

Şehir hastaneleri çalışanlarının şubelerinde ön toplantı yaparak ve bir rapor hazırlayarak geldiği toplantıda, “Şehir hastanelerine yönelik yapılan çalışmalar”, “Şehir Hastanelerinin toplum sağlığına yansıması”, “Şehir hastanelerinde sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar”, “Şehir hastanelerinde örgütlenme”, “Örgütlenmede yaşanan sorunlar”, “Temsilcilik faaliyetleri-işyeri temsilcilik çalışmalarında yaşanan sorunlar”, “Örgütlenmeye yönelik öneriler” ve “Mevzuata ilişkin öneriler” başlıklarında tartışmalar gerçekleştirilerek, planlama yapıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]