Samsun Şubemiz, 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında “Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız” açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Şube Başkanımız Özgür Ulu, şöyle konuştu: “Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar, hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmayacak. Sonra o vaatleri yeniden kullanılmak üzere bir kenara kaldıracaklar. Her 14 Mart’ta ve seçim dönemlerinde siyasi iktidarın vaatleri ortada. Sonuç mu; İş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimi yaygınlaşıyor, KHK ve YDK’lar aracılığıyla ihraçlar, iş güvencemize yönelik saldırıları daha da arttırdı, güvenlik soruşturmaları ile yeni bir boyut kazanan güvencesizlik, çalışma ve eğitim hakkını gasp etmekte, sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik sürdürülen dönüşüm programları toplum sağlığını ve sosyal hizmet sunumunu olumsuz etkilerken, mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet ve intiharlar artmakta, çalışırken ve emeklilikte aldığımız ücretler açlık sınırının altında yaşamımızı sürdürmemize neden olmakta. Ve benzeri bir dizi sorunumuz ile birlikte bu 14 Mart’ı karşılıyoruz. Her seçimde, yetki dönemlerinde, sağlık ve sosyal hizmet alanını ilgilendiren önemli günlerde siyasi iktidar, yanına yandaş sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini boş vaatlerle oyalamaya çalışıyor, Bu 14 Mart’ta vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz. Çözüm istediğimiz taleplerimizin başında ise; performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’den başlayarak kademeli olarak arttırılması, fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçilere geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmesi gelmektedir. Bu güne kadar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları tespit edip, onlarla birlikte oluşturduğumuz talepleri elde etmek için yoğun bir mücadele programını hayata geçirdik ve taleplerimizi elde edene kadar da mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]