Ankara Şubemiz ve Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yaptığı basın açıklamasına Genel Sekreterimiz Pınar İçel ve Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey de katıldı.

Eylemde bir konuşma yapan Genel Sekreterimiz Pınar İçel, sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “14 Mart’ı yoğun sorunlarla karşılıyoruz. Bu 14 Mart’ta vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanının sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge sorununu seçimden sonra çözeceklerini vaad ettiğini anımsatan İçel, ek gösterge ve fiili hizmet zammı gibi temel taleplerin seçim vaadi haline getirilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

İçel, şehir hastanelerinin halkın sağlık hakkına engel olduğunu vurgulayarak, “Siyasi iktidarın 14 Mart gündeminde şehir hastanesi vardı. Bilkent Şehir Hastanesi’ni bitirmeden alelacele açtılar” dedi.

TTB Genel Sekreteri Selma Güngör ise sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar nedeniyle Tıp Bayramı’nı kutlayamadıklarını belirterek sağlıkta şiddet sorununa dikkat çekti.

Güngör, sağlıkta dönüşüm sürecinin sağlık çalışanlarının can güvenliğini ortadan kaldırdığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Meclis üyelerine seslendi: “Sağlıkta şiddetin önlenmesi için bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Ortak basın açıklaması metnini okuyan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç da uygulanan sağlık politikalarının sağlık emekçilerinin sorunlarını artırdığının altını çizdi.

Karakoç, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı: “Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşayabilecek yeterli ve güvenceli ücret istiyoruz. Çalışma alanlarımız güvenli hale getirilmeli. Hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik soruşturmaları ataması yapılmayan genç hekimler atanmalı. TTB’nin Meclis’e sunduğu Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi yasallaşmalı.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]