14 Mart 2019 Tıp Bayramı’nın 100. yıldönümü… Ancak ne yazık ki ülkemizde yaklaşık bir milyon sağlık ve sosyal hizmet emekçisi bu özel günü bir bayram havasında kutlamanın çok uzağında…

Çünkü hem en temel insan hakkı olan sağlık hakkını hem de buna bağlı sağlık emekçilerinin insanca yaşam ve çalışma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılar alabildiğine artmış bulunuyor.  Dolayısıyla 14 Martla başlayan hafta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için bir “bayramdan” öte mücadele haftasıdır.

KESK olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, milyonlarca yurttaşın en temel insan hakkı olan sağlık hakkı için,  insanca bir yaşam ve çalışma hakkı için verdiği mücadeleyi selamlıyoruz.

Koruyucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldırılmasına, sağlık hizmetini metalaştırarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine,  sağlık kurumlarının şirketleştirilmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine, performans- güvencesizlik-şiddet kıskacı ile faturanın kendilerine kesilmesine, kölece çalışma koşullarına karşı verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

KESK Yürütme Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]