Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz, hastane önünde “Döner sermaye adaletsizliğine son” açıklaması yaptı.

Şube yöneticileri ile üyelerimizin katıldığı açıklamada konuşan İzmir Şube Eş Başkanımız Fatih Sürenkök, “Yıllar önce sendikamız performans sisteminin doğuracağı sonuçları anlatmış ve performans sistemine geçilmesine karşı çıkmıştı. Şimdi geldiğimiz nokta haklılığımızı göstermektedir. Hekim odaklı kurulan performans sisteminden yardımcı sağlık personeli de kadroya geçirilen 4/D’li personel de faydalanamamaktadır. O yüzden diyoruz ki performans sistemi kaldırılmalı, yan ücretler maaşa yansıtılmalıdır” dedi.

Sürenkök’ün ardından söz alan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcimiz Yasemin Şen ise şöyle konuştu: “Bugün burada bir araya gelme sebebimiz maalesef yine biz sağlık çalışanlarını bizzat ilgilendiren aynı zamanda üzen ve çalışma barışımızı, iş motivasyonumuzu bozan uygulamaları sizlerle paylaşmaktır. 2018 yılının sonbahar aylarından itibaren tüm açıklığı ile ortaya çıkan ekonomik kriz ile birlikte artan hayat pahalılığı ve işsizlik milyonlarca emekçinin yaşamını alt üst etmeye devam ediyor. Artan hayat pahalılığı sonucu halkın tüketiminin alabildiğine kısıldığını, döviz kurundaki dalgalanmanın sürdüğünü, ekonominin geleceğine ilişkin güveninin yerlerde süründüğünü gösteriyor. Yaşamımızın her alanında oldukça yoğun hissettiğimiz ekonomik kriz karşısında bizler iki kat fazla eziliyoruz. Çünkü her toplu sözleşmede bize ek zam verilmemesine gerekçe olarak hiçbir zaman tam almadığımız döner sermaye sabit ödeme ve performans ücretleri gösteriliyor. Ancak mevcut döner sermaye yönetmeliğinin adaletsizliği yıllardır tüm sağlık çalışanlarının yetersiz ücret almasına yol açmıştır. Kah döner sermaye katsayısı kah vergi dilimi adı altında yapılan kesintiler çalışanların emeğinin karşılığını alamamasına sebep olmaktadır. Şimdi öğrenmekteyiz ki döner sermaye yönetmeliği tekrar değişmektedir. Yeni döner sermaye yönetmeliği çalışmalarının taslağı ve içeriği sağlık çalışanları ile paylaşılmamaktadır. Bu yönetmeliğin de daha önce çıkarılan yıpranma payı yasası düşünüldüğünde yine bizler için talepleri karşılamayan yetersiz bir yönetmelik olarak çıkacağı da bellidir. Yıllardır söz verilen 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına ayrımsız verilmesini ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını tüm sağlık çalışanları adına talep ediyoruz. Döner sermaye ve performans sistemi iş barışımızı bozmuş, bizleri angarya çalışma koşullarında çalışmaya mecbur bırakmıştır. Sağlık işi ekip işidir tüm çalışanlarının eşit ise eşit ücret ilkesi den hareketle emeğinin hakkını almasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak mesleki itibarsızlaştırmanın yanı sıra yetersiz personel ile çalışmaktayız ve düşük ücretlere mahkum edilmekteyiz. Bir süredir Hastanemiz acil servisinde hemşire arkadaşlarımız personel yetersizliği nedeni ile aynı anda farklı alanlarda çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Çocuk acilin açılması için alan birleştirmeleri yapılmış olup, alanlarda personel azaltılmış, çocuk acil de tam anlamıyla açılamamıştır. Defalarca arkadaşlarımız sıkıntılarını idareye iletmiş ancak bir çözüm olmamıştır. Tüm sağlık çalışanları olarak diyoruz ki döner sermaye yönetmeliği tüm çalışanlar için adaletli bir şekilde hazırlanmalı, aldığımız tüm ücretler temel ücretlerimize sayılarak emekliliğimize yansıtılmalıdır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]