Adana Şubemiz üyelerimizle kahvaltıda buluştu.

Adana Tabip Odası ile bazı sendika ve oda temsilcilerinin de katıldığı açık havadaki kahvaltıya katılım yoğun oldu.

Kahvaltıya katılanlara seslenen Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, performans, birinci basamak sağlık hizmetleri, yıpranma payı ve 3600 ek gösterge, kreş, sağlıkta şiddet, ekonomik kriz ve tıbbi ilaç konularına değinerek, giderek ağırlaşan sorunların çözümü için daha güçlü dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.

Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık emekçileri Ocak ayında yüzde 10 zam aldı, yıllık enflasyon yüzde 20, işsizlik yüzde 17, doğalgaz zammı yüzde 30, ulaşım ise yüzde 60. Performans ücreti adil değil. Ekip hizmeti anlayışı kaybolmuş, örnek vermek gerekirse, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi’nde bir hemşire 250 TL performans ücreti alırken, Seyhan ve Çukurova Devlet Hastanelerindeki hemşire 1200 TL almaktadır.  Bu adaletsizliğin ortadan kalkması gerekir. Bakanlık bu sistemden vazgeçmeli. Sabit döner sermaye ödemeleri de iki katına çıkarılmalı. Aile Sağlık Merkezlerinde angarya işler yapılıyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. Aile Sağlık Merkezlerinin giderleri bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tamamı uygun standartlarda ve donanıma kamu binası olarak yapılmalı. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmeli. Ayrıca her mahalleye bir sağlık ocağı açılmalıdır. Sağlık emekçileri bu yıldan itibaren yıpranma payından yararlanacak. Sağlık bir ekip hizmetidir. Her sağlık çalışanı yararlanmalıdır. Emekli maaşları artırılmalı. En düşük kamu emekçisinin ek göstergesi  3600 olmalı. Ayrıca her iş yerine kreş açılmalı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri her an hasta veya hasta yakınlarının saldırısına uğramaktadır. Ayrıca idarecilerin mobbingi ile karşı karşıyadır. Günde 30-35 kişi şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet Yasası derhal çıkarılmalıdır. Atama bekleyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenlik soruşturması beklenmeden atamaları yapılmalıdır. Ekonomik kriz her geçen gün ağırlaşarak toplumun sağlığını bozmaktadır. Riskli hastalıklar ve intiharlar arttı. Kriz nedeniyle işten çıkartmalar çoğaldı.  Tıbbi ilaçta yüzde 54, tıbbi cihazda yüzde 84, aşıda ise yüzde 100 dışa bağımlıyız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]