İstanbul Şişli Şubemiz, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde döner sermaye ödemelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Eylemde ilk sözü alan İşyeri Temsilcimiz Mihriban Kaşkal, yaklaşık altı aydır döner sermaye ödemelerinin çok az yapıldığını belirterek, hastanenin bir kısmının Sarıyer’e taşınması ve Sarıyer Devlet Hastanesi’nin hastanelerine bağlanmasıyla döner sermaye ödemelerinin diğer hastanelere oranla çok az yapıldığını ve gerekçe olarak da eleman sayısının arttığının söylendiğini ifade etti.

Şubemiz adına ortak açıklamayı yapan İstanbul Şişli Şube Yönetim Kurulu üyemiz Burak Fırat Gürhan ise şöyle konuştu: “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olarak son 6 aydır yaşadığımız ekonomik sıkıntılara hastaneden aldığımız ek ödemelerin kesintisi de eklendi. Multidisipliner ve bu bölge için hayati bir öneme sahip bir hastane olmasına rağmen adım adım parçalara ayrılarak İstanbul’un farklı noktalarına taşınması planlanan hastanemiz şuan Sarıyer ve burada hizmet vermeyi sürdürüyor. Hastanenin ikiye bölünmesi ve İsmail Akgün’ün birleştirilmesinin bedeli de yine biz sağlık çalışanlarına ödetiliyor. Kadın Doğum ve Çocuk bölümlerimizin Sarıyer’e taşınmasından sonra, azalan hasta başvurusu, İsmail Akgün’ün birleştirilmesi ile artan personel sayısı gerekçe gösterilerek çalışanların aldıkları ek ödemeler son 6 aydır ödenmiyor. Krizin yarattığı pahalılık, her ay biraz daha kabaran faturalarımızla iyice zorlaşan hayat koşulları yanında Etfal çalışanları olarak düşen ücretler ile daha da zor duruma düştük. En başından beri performans sistemine karşı olan, sabit ve emekliliğe yansıyan ödemenin mücadelesini veren biz sağlık çalışanları, her fırsatta mağdur ediliyoruz. Memura yapılan zam, hiç ek ödeme alınmaması ile birlikte var olandan daha az bir ekonomik gelirle sonuçlandı. Her zaman olduğu gibi kaşıkla verilen zam kepçe ile geri alınıyor. Hastanenin bölünme, taşınma, birleşme gibi durumları bizim iş yükümüzde bir azalmaya, daha az çalışmamıza, daha az nöbet tutmamızla sonuçlanmadı. Zaten hekim dışı sağlık çalışanlarını tavan uygulaması ve daha bir sürü gerekçe ile önemsizleştiren performans sistemi en son sosyal yaşamamıza, mutfağımıza, çocuğumuzun, evimizin masraflarına da göz dikti. Yol parası, lojman, konusunda destek almayan sağlık çalışanları yıpranma payı, 3600 ek göstergenin de mücadelesi ile uğraşıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda tavana takıldı denilerek hekim dışı sağlık çalışanları bilimsel alanın gerisine itilmeye çalışılıyor. Hastaların müşteri, biz çalışanların pazarlamacı gibi görüldüğü ve ‘nasıl koruruz’ yerine ‘Hasta başvurusunu nasıl arttırırız’ tartışmaları yürütüldüğü performans sistemi, sağlık hizmeti vermeye çalışan bizleri birbirimize düşürmekten, rekabeti arttırmaktan, ekonomik darboğazdan başka bir şey yaratmadı. Defalarca ekonomik kayıpların giderilmesini talep ettik. Dilekçe toplayarak ya da ilgili idari amirlerimizle görüşerek mağduriyetimizi anlattık. Son 6 aydır ek ödemelerin düşmeye başlamasından sonra hemşireler, anestezi teknisyenleri, laboratuvar teknisyenleri, asistan hekimlerin imza toplayarak yaşanan sorunları hastane yönetimine ilettik. Ancak sonraki ay hafif bir düzeltme yapılsa da, hemen devamında yine aynı sorunlarla karşılaştık. Yani sabit ödeme dışında 3 TL, 17 TL gibi komik rakamlar yatırıldı hesabımıza. Yetkili sendika bu duruma dair herhangi bir girişimde dahi bulunmadığı gibi bu durumun düzelmesi için çaba sarf eden biz ve tabip odasını ötekileştirmişlerdir. Her şikayetin “Yönetmelik öyle” denilerek geçiştirilip, sürekli rakamlarla yapılan açıklamalar ekonomik anlamda yaşadığımız mağduriyetleri çözmüyor. Hastanenin bölünerek parça parça taşınmasına da, Sarıyer İsmail Akgün Hastanesinin Etfal‘e birleştirilmesine de biz karar vermedik, bedelini de biz değil bu kararlara imza atanlar ödemeli. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu, ekipte herkesin ayrı ayrı önemini en iyi bilenler olarak, birlikte yer aldığımız bu sistemde bütün sağlık çalışanlarını kapsayan iyileştirmeler istiyoruz. Bizler sürekli hastaneye şu kadar para girdi, şu kadarı dağıtıldı açıklamalarını duymaktan, hemşirelere kriz var diyerek ek mesai yazamazsınız, kliniklerde kaç hemşire çalıştırılacağına karar vermek gibi tepeden cümlelerinizden sıkıldık. Hastanenin yükünü hekim dışı sağlık çalışanları olmadan kaldırabiliyorsanız, hiçbir açıklama yapma gereği hissetmiyorsanız, yaşadığımız sıkıntılara kulak tıkayıp bizi emeğimizle sınıyorsanız bizim de size verecek cevabımız var. Bizler emeğimizin kıymetini bilenleriz ve bölünmenin, krizin bedelini ödemeyeceğiz. Taşınmanın, bölünmenin, krizin bedelini çalışanlar değil yöneticiler ödesin.”

Gürhan, hastane yönetimine yönelik talepleri ise şöyle sıraladı: “Performans ödemeleri yapılırken enflasyon rakamlarının dikkate alınarak adaletli ve zamanında yatırılması, bölünme, birleştirme ve taşınma gibi gerekçelerle faturanın biz çalışanlara ödettirilmemesi, ekonomik kriz gerekçesi ile fazla mesailerin kaldırılıp, az kişiye çok iş yaptırılmasına son verilmesi.”

Gürhan’ın ardından söz alan İstanbul Tabip Odası üyesi Osman Öztürk de hükümetin sağlık emekçilerini açlığa mahkum ettiğini söyledi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]