Açlık Grevlerini İzleme Heyeti: İnsanlık Krizini Durdurun

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Şubelerimiz ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İstanbul Tabip Odası’ndan oluşan Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, düzenlediği basın toplantısında “İnsanlık krizini durdurun” çağrısında bulundu.

Basın toplantısına İstanbul Anadolu Şube Eş Başkanımız Erdal Güzel, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TİHV’den Ümit Efe, İstanbul Tabip Odası yöneticisi Murat Ekmez ve ÖHP temsilcisi avukat katıldı.

Ortak açıklamayı yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, şöyle konuştu: “Açlık grevinin 139. günündeki Leyla Güven ve 1 Mart’tan önce başlayan gruplardaki mahpusların sağlık durumları kritik aşamaya varmış, hükümetin çözüm yönünde adım atmaması üzerine mahpuslar seslerini duyurmak ve sonuç alabilmek düşüncesi ile farklı bir eylem biçimine yönelmişlerdir. Adalet Bakanlığı, sorunun çözümü yönünde yapılan girişimleri halen yanıtsız bırakmakta, sorunu görmezden gelmekte, mahpusların ölümünü seyretmekle yetinmektedir. Vardığımız bu aşama ancak bir insani krizi ile açıklanabilir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]