3600 Ek Gösterge Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz: Topladığımız İmzaları TBMM’ye Gönderdik

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçilerin 3600 ek gösterge hakkından yararlanması için illerde başlattığımız imza kampanyası sonucunda toplanan imzaları TBMM’de partisi bulunan grup başkan vekillerine ve Meclis Başkanına gönderdi.

İmzalar Meclisin kapalı olması nedeniyle Kızılay Postanesi’nden gönderilirken, postane önünde Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, şöyle konuştu: “İktidar sürekli olarak emekçilerin haklı ve meşru taleplerini seçim malzemesi haline getirmeye devam ediyor. 24 Haziran seçiminde de birçok talep bu şekilde seçim malzemesi yapılmıştı. Bunların başında da ek gösterge yer almaktaydı. Seçimin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen vaat yerine getirilmedi, ek göstergemiz konusunda düzenleme yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem programında sadece eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge verileceği ifade edilmiş, ancak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek gösterge talepleri gündeme dahi alınmamıştır. İkinci 100 günlük sürenin dolmasına 11 gün kalmışken ne eğitim emekçilerinin ne sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinde herhangi bir gelişme yoktur. Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde hakkımız olan 3600 ek gösterge talebimizin yine bir seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz diyerek başlattığımız imza kampanyasında şube ve temsilciliklerimiz eliyle işyerlerinde toplanan imzaları bugün Meclis Başkanı’na ve mecliste grubu bulunan partilere gönderiyoruz. 27 ilden 18000 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi daha fazla vaat dinlemek istemediklerini, toplu sözleşme taleplerinin içinde yer alan, gerek çalışırken gerek emeklilikte insanca yaşayacak ücret alabilmek için ek göstergelerin derhal arttırılmasını talep ettiklerine dair dilekçelere imza atmışlardır. Hakkımız olanı istiyoruz.”

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Kara, “657 sayılı kanun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge alacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesini istiyoruz. 3600 ek gösterge ve bütün taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]