Biz kadınlar, şiddeti ve tacizi normalleştiren, sistematik hale getiren anlayışa neredeyse her gün maruz kalıyoruz. Son olarak Ankara’da Sakarya caddesinde TAYAD’ın yaptığı basın açıklamasına katılan bir kadın gözaltına alındığı esnada erkek polisin cinsel tacizine maruz kalmıştır. Gerek anayasal hakkını kullanarak açıklama yapmak isteyen kişilere uygulanan hukuksuz müdahaleyi, gerekse gözaltına alınma esnasında cinsel taciz suçu işlenmesini asla kabul etmiyoruz.

Başlıca görevi kamunun güvenliğini sağlamak olan kolluk görevlisinin gözaltına alınmakta olan ve kendisini kesinlikle savunma imkânı olmayan bir kadına karşı bu şekilde cinsel bir saldırıda bulunmasının hiçbir izahı olamazken, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve cinsel tacizi aklama gerekçesi olarak sunulan ”babası zaten fetöcü”  şeklindeki açıklama ve tacizci polisi mağdur göstermeye çalışan yaklaşımın kendisi ise ayrıca suç unsuru teşkil etmektedir.

Bugüne kadar devlet tarafından şiddet uygulayan faillerin, kadın katillerinin, tacizcilerin kollandığı pratiklerle sık sık karşılaşan biz kadınlar yaşanan son olayda tacizin açıktan kurumsal olarak sahiplenilmesini kabul edilemez buluyoruz.  Gerekçesi ne olursa olsun, gözaltı işlemi sırasında kolluk tarafından yapılan müdahale ölçülü olmalıdır. Kişilerin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmemeli ve konusu suç teşkil edecek davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır. Somut olayda, şüpheli tarafından kamu görevinin verdiği nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kadına yönelik cinsel saldırıda bulunulmuştur. TCK 94. Maddesine göre, bir kişiye insan onuru ile bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı, fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde cezanın arttırılacağı belirtilmektedir.

Tacizci polis hakkında gerekli adli ve idari süreçler derhal işletilmelidir. KESK’li Kadınlar olarak tacize uğrayan Merve Demirel’ in yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kadın dayanışmasını büyüterek yeni bir cezasızlık örneğine, erkek-devlet şiddetinin meşru gösterilmesine ve tacizin aklanmasına izin vermeyelim.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]