Çalıştay Sonuçlarını Açıkladık: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kötüye Gitmekte, Sağlık Emekçileri Daha Fazla Sömürülmektedir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayı sonuçlarını genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Merkez Yönetim Kurulu adına çalıştay sonuçlarını açıklayan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, sağlık hizmetlerinin temeli olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte koruyucu sağlık hizmeti sunumundan uzaklaştırılarak, sermayenin ihtiyaçlarına göre tedavi merkezli sağlık hizmeti sunumuna yönlendirildiğine vurgu yaptı.

Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci basamak sağlık hizmetlerine ve birinci basamakta çalışan emekçilere etkilerini kapsamlı olarak tartışmak, kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri üretmek için çalıştay düzenlediklerini belirten Erden, şöyle konuştu: “Çalıştay hazırlık sürecinde hazırlanan anketler ve işyerlerinde yapılan toplantılarla, birinci basamak alanının sorunlarını sağlık emekçileriyle birlikte tespit etmeye çalıştık. Çalıştayda “birinci basamak sağlık hizmetlerin sağlık sistemindeki yeri”, “dünden bugüne birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumu”, “sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamakta yaşanan dönüşümün sonuçları” ve “sağlık emekçilerine yansıması” ile ilgili anahtar sunumlar, atölye çalışmaları, tartışmalar yürütüldü.”

Erden ardından da iki gün süren çalıştayın sonuçlarını açıkladı. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayımızın sonuç bildirgesi için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]