Diyarbakır KESK Şubeler Platformu, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü “İş güvenceme dokunma” açıklaması yaptı.

Diyarbakır Tabip Odasının da katıldığı eylemde açıklama yapan Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülhan Tekin, şöyle konuştu: ”Türkiye’de özellikle son 3 yılda iş güvencesine saldırılar hızlanmıştır. OHAL KHK’leri ile 130 bine yakın kamu emekçisi sorgusuz sualsiz kamudan ihraç edilmiştir. Mevcut iktidar bu yönelimi ile çalışan kesimin özlük ve maddi haklarını, taleplerini susturmuştur. Enflasyon ile kamuda çalışan emekçilerin maaşlarının erimesi ve bunun için ek zam talep edenleri bir bir kamudan ihraç ederek her geçen gün özlük, maddi haklarımızın bitirilmesi ile karşılaşmaktayız. İşyerlerinden sendika aktivistleri ve yöneticilerini uzaklaştırarak çalışanın özlük hakları ve halkın kaliteli hizmet alımı engellenmektedir. SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanları Gönül Adıbelli ve Recep Oruç’un çalışma hakkı, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden ellerinden alınıyor. Şöyle ki: SES Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, 10 ayı aşkındır açıktadır. Açıkta olmasına sebep olan davadan kaynaklı haklarında soruşturma açılan üyelerimiz işine dönmüştür. Ayrıca davası beraat ile sonuçlanmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda işine başlaması gereken sendika yöneticimiz, memurluktan çıkarılmayla Ankara Yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bu yaşanılanlar ile Türkiye’de hukuk ve adaleti aramak, savunmak bir elzem olarak önümüzde durmaktadır. SES Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Gönül Adıbelli ise çalıştığı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yaşanılan, döner sermaye sorunu ile ilgili basına demeç vermesi soruşturma konusu yapılmış. Hastane ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin yapmak istediği görüşmeler, etkinlikler hastane yöneticileri tarafından engellenmiş, soruşturmalar ile yüz yüze getirilmiştir. Hastanede sorumlu hemşire ve yönetici kadrolarına hastane başhekimi tarafından SES’li getirmeyin ifadesi ayrımcılığı tamamen gün yüzüne çıkarmıştır. Son olarak Türkiye cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin ilimizde yapılan etkinlik ve toplantılara katılma gerekçe gösterilerek arkadaşımız açığa alınmıştır. Konfederasyonumuz KESK emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu “Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi”, “Evrensel İnsan Hakları belgelerine dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi”, “Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla, ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasına katkıda bulunmayı, her türlü baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesini sağlamak, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmeyi”, “Tüm emekçilerin birlikte mücadelesi ve ortak örgütlenmesi hedefine bağlı kalarak emekçilerin iş yerlerinde iş kollarında ortak mücadelesinin yaratılmasını ve bu doğrultuda ilişkileri kurmayı” amaçladığını hatırlatır. Biz KESK üyeleri olarak, bu ilkeler ile sendikal mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden ve değerlerimizden uzaklaştıramayacaksınız. Haksız ve hukuksuz olarak işlerinden olan ve güvenlik soruşturması adı altında işlerine başlatılmayanlar için mücadele edeceğimizi hatırlatır. Her türlü baskıcı rejime karşı emek, demokrasi, adalet, özgürlük ve barışı savunacağız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]