Diyarbakır Şubemizden “Toplumsal Dönüşüm Süreçleri ve Krizler” Paneli

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Şubemiz, “Toplumsal Dönüşüm Süreçleri ve Krizler” paneli düzenledi.

Barış Bildirisi imzalayıcılarından Akademisyen Fuat Ercan’ın konuşmacı olduğu panelde toplumsal süreç değerlendirmesi, enflasyon kriz ve emek sömürüsü konulu başlıklar ele alındı.

Sunumuna krizin tanımı ile başlayan Ercan, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye bir bütün olarak yeniden üretememe krizinde ve kriz insanları sürekli bir kara delik gibi içine çekiyor. TÜİK verilerine baktığımızda patlıcanın yüzde 236 artış göstermesi krizin gündelik hayata nasıl yansıdığının göstergesi. Sistem kendini devam ettirebilmek için kriz zamanlarında karşımıza zor kullanarak çıkıyor. Kapitalizm, sermaye ve ulus devletin eş zamanlı çalışmasının ürünüdür. Türkiye’ye baktığımızda 2008’de kriz duasına çıkıldı. Krizi Allaha havale ettiler. Türkiye’de 1970, 80, 90 ve 2001 krizi var. Demek ki bu krizler devamlılık arz ediyor. Fakat aradan kısa bir süre geçiyor bu sefer Allah’a havale edilmiyor, iktidar tarafından önce Allaha sonra dış güçlere bağlandı. Türkiye’nin kriz karşısında kararsız bir denge içinde. Her an devrilebilecek bir yapıya benziyor. Neyin krizi var ne devrilecek. Krizin toplumsal koşullardaki dinamiklerini yeniden sormayı gerektiriyor. Bu dengesizlik sorunu Türkiye’de belirli bir zaman 1980’de başlıyor 2019 da artık yavaş yavaş dengesizlik durumu, krize çözüm olamadığı için siyasi iktidarından muhalefetine kadar Türkiye bir çürüme sürecine giriyor. Çünkü çözüm bekleyen bir şey çözülemediğinde her bir yanından kokular yayılmaya başlar. Siyasi iktidar ve sermaye için tam bir çürüme halini yaşıyoruz. Sermaye hızlı bir biçimde Türkiye’den uzaklaşıyor, konkordato ilanları dikkat çekiyor. Hesabı kim ödeyecek? Kriz dönemleri kritik dönemlerdir. Bir kriz yaratmak varolan bir hali eleştirip, bu değişmezlik tarlasına kuşku tohumları ekmektir. Kriz özellikle kapitalizm ve ulus devlet, değişmezlik tarlası denilen doğal olarak tanımlanan her şey böyle gelmiş böyle gider ifadesinin artık böyle gelip öyle gitmeyeceği duygusunu yaşattığı için önemli. Çünkü kurulan dengelerin artık devam edemediği görülüyor. O yüzden kriz dönemleri ezberleri bozan dönemlerdir.”

Panel, soru cevap bölümüyle sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]