Diyarbakır: Bilimsel, Demokratik ve Özgür Bir Üniversite İstiyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Şubemiz ve Eğitim-Sen Diyarbakır Şubeleri Dicle Üniversitesi Başhekimliği önünde yaptığı açıklamada, üniversitede yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.

Eğitimsen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin, ülke genelinde yaşanan antidemokratik uygulamalar ve ekonomik kriz ile beraber kamu emekçilerinin özlük haklarına yönelimlerin arttığına dikkat çekerek, “Üniversiteler bilimden uzaklaşmış. Liyakatın ortadan kaldırılması ile ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Şube Sekreterimiz Mehmet Nur Ulus ise şöyle konuştu: “Tüm Türkiye’de özellikle son 3 yıldır yaşanan siyasi ve ekonomik atmosfer her geçen gün yaşamı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bir taraftan daha da derinleşeceği beklenen ekonomik kriz, diğer taraftan temel hak ve özgürlükleri ağır biçimde tahrip edilmesi bizleri daha çok kaygılandırmaktadır. Üniversiteler demokratik, laik ve özgür bir anlayışla insan, toplum ve doğa yararına bilimsel bilgi ve hizmet üretmesi gereken kurumlardır. Üniversite bir ülkenin lokomotifidir. Dünyanın en iyi üniversitelerinin en gelişmiş ülkelerde olduğu gerçeği bunun kanıtıdır. Fakat ülkemizde üniversiteler, hakikati aramak ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak bir yana, gittikçe bilim ahlakından ve akademik özerklikten uzaklaştırılmıştır. Buna bağlı olarak da çalışanlarının sosyal ve ekonomik hakları geriletilmiş, atama ve görevde yükselmelerde liyakat yerine iktidara biat temel anlayış haline getirilmiştir. Bu bağlamda Dicle Üniversitesi kurulduğu tarihten itibaren, şehir merkezine ulaşım sorunu yaşanmasından kaynaklı çalışanlarına sunulan ulaşım hizmeti 3 Ocak 2019 tarihinde hiçbir açıklama yapılmadan sonlandırılmıştır. 2019 yılı memur maaşlarına %10 zam yapılması gündemdeyken, memurun öğlen yemek ücretlerine üniversite tarafından %50’lik fahiş bir zam yapılmıştır. Ayrıca başta hastane olmak üzere bağlı birimlerde personel eksikliği olmasına rağmen yeni personel alınmamakta ve alınacak yeni personellerin güvenlik soruşturmaları çok uzun sürmektedir. Personel açığının yükü mevcut çalışanlara yüklenmesine rağmen yoğun çalışma ve mesai ücretleri ödememektedir. Üniversite personeli lojman tahsisinde ayırımcılık yapılmakta, ciddi düzeyde lojman ihtiyacı bulunmasına rağmen üniversite arazilerine lojman yapılması yerine yandaş müttehitlere peşkeş çekilerek milyonluk villalar yapılmaktadır. Ayrıca akademik kadrolarda yükselmeler, idari birimlerde yönetici kadrolarda görevlendirmeler yapılırken personeller arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Eğitim Sen üyesi doçent kadrosunda bulunan ve yıllardır profesör kadrosu bekleyen üyelerimiz bulunmasına rağmen kişiye özel kriterler ile duyuruya çıkarak kadrolaşma yapılmakta, sendikalarımıza karşı önyargılı yaklaşım her düzeyde kendini göstermektedir. Son olarak KHK ile Dicle Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenlerin her ne kadar YÖK tarafından listelerin hazırlandığı belirtilmişse de bizler bu listelerin üniversite yönetiminin tasarrufu ile hazırlandığını biliyoruz. Bizler Diyarbakır SES Şubesi ve Eğitim Sen Şubeleri olarak; Personel servislerinin tüm personelin yararlanabileceği şekilde tekrar hizmete başlamasını, personel ücretlerine gerçek enflasyon oranında zam yapılması, toplu sözleşmede kamu emekçilerin maaş zamların gerçek enflasyon farkı ek zam yapılmasını, Dicle üniversitede idari, araştırma ve öğretim personellerin kullandığı yemekhanede yapılan yemeklere yapılan zamların geri çekilmesini ya da açıklanan enflasyon oranında artış yapılmasını istiyoruz. Kurumda çalışma memnuniyeti giderek azalmaktadır. Bunun sebebi olarak iş yoğunluğu ve emeğinin karşılığını alamamak olarak görmekteyiz. Dicle üniversitesi hastanelerinde özellikle sağlık personeli eksikliği yaşanmaktadır. Kurumumuzda 4/A 4/B 4/D kadrosunda sağlık personelleri bulunmaktadır. Farklı özlük hakları olması, maaş, nöbet saatleri, vardiya saatleri gibi farklıların olması iş barışını bozmaktadır. Üniversite hastanemiz 4/B’li alımına girmiş ama daha işlerine başlamayan güvenlik soruşturması bekleyenlerin olduğunu biliyoruz. Bunun en kısa zamanda çözülmesi hem çalışma hakkı engellenmemiş olur hem de hastanede aşırı yoğun çalışmanın önüne geçmesini sağlayacak. Çalışma verimliliğini artıracaktır. Hastanemizde yer değişikliği, yönetici personel belirlenmesi gibi uygulamaların adil yapıldığını görülmesi için hastanemizde yer değişikliği komisyonu oluşturulması gerekmekte. Fazla mesai ücretlerinin ödenmesini ve döner sermaye katkılarının katsayılarında yapılan düşüşlerinin yapılmamasını, Akademik kadro ve görevde yükselme görevlendirmelerinin hakkaniyete uygun yapılmasını, üniversite arazilerinin bilimsel, akademik projelerde ve öğrenci-personel ihtiyaçlarına uygun kullanılmasını, üniversite öğrencilerine yönelik yapılan hukuksuz soruşturma ve cezalara son verilmesini istiyoruz. Bu taleplerimiz karşılanması için Dicle Üniversitesi rektörlüğünden randevu talebimizi yeniliyor, taleplerimiz karşılanana dek eylem ve etkinliklerimize devam edeceğimizi belirtiyoruz. Tüm öğrenci, akademik kadro ve personeli daha güçlü bir muhalefet örmek için dayanışmaya davet ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]