“Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı” İzmir Bölge Mitingi İçin İllerde Çalışma Yaptık: Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı” mücadele programı kapsamında il gezilerine çıkan KESK yöneticileri ve bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri Muğla, Aydın ve Balıkesir illerinde yaptıkları ziyaretler, toplantılar ve eylemlerle 17 Kasım tarihinde yapılacak İzmir bölge mitingine çağrı yaptı.

İl gezileri kapsamında Muğla’ya giden aralarında Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin de bulunduğu KESK ve bağlı sendikaların yöneticileri, İzmir mitingine çağrıda bulunmak ve KESK üyelerini bilgilendirmek amacıyla işyeri ziyaretleri ve üye toplantıları gerçekleştirdi. KESK Muğla Şubeler Platformu ile ilde bulunan emek ve demokrasi güçleri ile bir araya gelen KESK heyeti, miting değerlendirmesi yaparken, “Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız” vurgusunun öne çıktığı basın toplantısıyla mitinge çağrı da yaptı. Ayrıca TÜV-TÜRK araç muayene istasyonunda DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan ve direniş başlatan işçilere destek ziyaretinde de bulunuldu.

İl gezileri kapsamında Aydın’a giden ve aralarında Genel Mali Sekreterimiz Ali Önal’ın da bulunduğu KESK heyeti ise ilde bulunan parti ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirerek İzmir bölge mitingine çağrı yaptı. Aydın Belediye Başkanlığı, HDP, CHP, EMEP İl Örgütleri, Tabipler Odası, Hacı Bektaş Veli Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası ziyaretleri gerçekleştiren KESK’liler, hastanelerde üye ziyareti, bildiri-broşür dağıtımı yaptı. KESK heyeti, belediyeden atılan 9 işçiyi ziyaret ederken, Kızılcaköy’de “jeotermale hayır” diyen ve direniş başlatanlara da destek açıklaması yaptı. KESK’lilerin ilde bulunduğu sırada DİSK tarafından yapılan basın açıklamasına da katılım sağlandı.

Balıkesir’e giden ve aralarında Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey’in bulunduğu KESK heyeti de “krizin faturasını ödemeyeceğiz” vurgusuyla imza standı ve basın açıklamaları gerçekleştirerek, İzmir bölge mitingi çalışması yaptı. KESK’liler ilde bulunan üyelerimizi de ziyaret etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]