Diyarbakır Şubemiz Sendika Okulu’nun Eyüp Ergen Eğitim Kampı, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde şube binamızda 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Şubemizin kararlaştırdığı, her dönemde bir eğitim kampı planlamasının ikincisi olan eğitim programı sendika barış şehidimiz Eyüp Ergen’e atfedildi.

İki gün süren eğitim kampı, tanışma etkinliği ve eğitim programının paylaşılması ile başladı. İlk oturumda eski genel başkanlarımızdan Veysi Ülgen, kriz dönemlerinde mücadele ve mücadele deneyimlerini anlatırken, kısa ve uzun süreli emek ve demokrasi mücadelelerinde daralmalar, krizler, mücadele deneyimlerinde kazanım ve zaafların analizi yapıldı. Tekerrür eden mücadele ve krizlerden alınması gereken derslerin neler olduğu başka mücadele yöntemlerinin de mümkün olduğu, mücadelenin kendi içinde de devrimci bir çıkış yaratması gerektiği açığa çıktı.

İkinci oturuma ise “kamu ve özel hastanelerde ‘sömürü ilişkileri’ dendiğinde akla neler geliyor?” ve “yönetim-sağlık idaresi-işverenler hastanelerde (sağlık kurumlarında) verimliliği-etkinliği artırma adıyla bizi nerelerde ve nasıl denetim altında tutuyor?” sorularına cevap arandığı grup çalışmaları ile devam edildi.

Grup sunumlarının ardından kamp, Coşkun Canıvar’ın emek denetimi (Taylorist üretimden yalın üretime) sunumu ile devam etti. Sunumda, çalışırken sağlığı kaybetmenin tamamıyla işverenin alacağı önlemlere bağlı olduğuna vurgu yapılırken, sermayenin emekçiler üzerindeki denetimi artarken işçi sınıfının bunun karşısında kendi emeği üzerinden söz söyleme ve emeğine sahip çıkma mücadelesini yürütmesi gerektiği dile getirildi.

Üçüncü oturumda Mehmet Zencir ile birlikte Sağlıkta Dönüşümün 2. Fazı başlığı altında, “şehir hastanelerinin emekçiler ve halk açısından neleri değiştirdiği, sendika olarak yapılabilecekler, sağlık emekçileri olarak emeğimizi kontrol etme, mesleki bağımsızlığımıza sahip çıkmak için işyeri düzeyinde olanaklarımız nelerdir? Neler yapabiliriz?” soruları tartışılırken, her işyerinin kendi özgünlüğünde üreteceği stratejileri olduğu ve bunun planlanması konuşuldu.

Günün değerlendirmesi yapılıp ilk gün programı sonlandırıldı.

Eğitim sonrası motivasyon amaçlı müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

İkinci gün programın ilk oturumunda eğitimi yürüten Figen Aras, patriyarkanın tarihsel seyrini toplumsal olarak erilliğin çalışma ve sosyal hayattaki yansımalarına değindi. Aras, yürütülen politikaların bu zihniyeti derinleştirdiğine, bunu aşmanın sadece kadının değil toplumun rolü olduğuna, bu zihniyeti ve politikaları boşa çıkarmanın herkesin asli görevi olduğuna dikkat çekti.

İkinci oturum, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalışan Mehmet Erden’in sunumu ve yürütücülüğü ile devam etti. Oturumda ASP’nin bağımlılıktan kurtarma çalışması yürütmesi gerekirken, bağımlılık yarattığı, ülkede milyonlarca kişiyi kendine bağımlı kılacak bir politika yürüttüğü, aynı zamanda bu politikaları rahatça yürütmek için yüksek düzeyde bir baskı ve mobbing politikasının da bilinçli olarak yürütüldüğü ifade edildi. Siyasi iktidarlar tarafından her seçimde sosyal yardımların istismar aracı olarak kullanıldığına vurgu yapıldı.

Üçüncü oturumda eski MYK üyelerimizden Yüksel Tekin Avcı; örgütlülüğün önemine, aktivistin rolü ve önemine ilişkin bir sunum yaptı. Avcı, sendika organlarının en önemlisinin işyeri temsilciliği olduğunu, temsilcinin duruşu, yaşam tarzı ve olaylara yaklaşımının sendikayla özdeşleştirildiğini, bu nedenle temsilcilik yapacak arkadaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerektiğini, işyeri ve sorunlarına her zaman hakim olması gerektiğini belirtti.

Programın son oturumunda eğitimden çıkarılan işyerleri bazlı kısa ve uzun süreli eylem-etkinlik programı için yönetim ve aktivistlerin yapması gerekenler ve vurgu yapılan noktalar tekrarlanarak, eylem ve etkinlik planlanıp, buna uygun programlar yapılıp yürütülmesi kararlaştırıldı.

İki günlük eğitim kampı, genel değerlendirme yapılarak sonlandırıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]