KESK Mersin Şubeler Platformu’nun da içinde yer aldığı Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Pozcu İş Bankası önünde bildiri dağıtarak, 15 Aralık tarihinde Adana’da yapılacak “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” mitingine çağrı yaptı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]