İzmir Şubemiz, hastanelerde çalışan stajyer sağlık öğrencilerine ekonomik kriz ve tasarruf bahane edilerek yemek verilmemesini protesto için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya konfederasyonumuz KESK’in Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve stajyer sağlık öğrencileri de katıldı.

Eylemde ilk konuşmayı yapan Aysun Gezen, ekonomik krizin faturasının emekçilere eve öğrencilere çıkartıldığını vurgulayarak, “Kendi maaşlarına yaptıkları yüzde 26’lık zammı iptal etsinler” dedi. Gezen, 17 Kasım’da yapılacak olan İzmir bölge mitingine de çağrı yaptı.

Şube Eş Başkanımız Fatih Sürenkök ise “Sağlıkta tasarruf yapacaksanız şehir hastanelerinden vazgeçin. Öğrencilerin yemek haklarına karışmayın” diye konuştu.

İşyeri Temsilcimiz Hüseyin Çoban da tasarruf yapmak için stajyer öğrencilerin yemeklerine göz dikilmemesini ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Şube adına ortak açıklamayı yapan Eş Başkanımız Hülya Ulaşoğlu şöyle konuştu: “Stajyer öğrencilere yemek; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 89. Maddeye göre düzenlenmiş bir haktır. Bu hak ‘Madde 89 kurumlarda, kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlar ve nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir’ şeklinde hüküm altına almıştır.
Yoruma açık bırakılacak bir durum yoktur. Dönem dönem yanlış yorumlamalar ve sorunlar yaşanmış, çalışanlara paralı yemek verilmek istenmiştir. Sendikamızın eylem ve etkinlikleri ile kamuoyu oluşmuş, dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın imzasıyla Devlet Personel Başkanlığına, Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik yazı yazılmış, sorun 2009 yılında çözülmüştür. Yataklı Tedavi Kurumlar Yönetmeliğinin 37. Maddesi ‘hizmetin 24 saat devam edeceğini’ belirtir. Hastalara kesintisiz daha iyi hizmet vermek için hizmet devamlılığı hasta güvenliği ve tedavi açısından zorunludur. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumları Rehabilitasyon Tesislerine verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 209. Maddesinde de açık olarak kesintisiz hizmet verilen yerlerde hizmet üreten personele yemeğin kurumdan ücretsiz karşılanması net olarak belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve dolayısıyla sağlık hizmeti veren kurumlar, diğer kurumlardan farklı olarak kâr mantığı ile değil, sosyal sorumluluk gereği kâr marjı gütmeden sağlık hizmeti sunma mantığıyla çalışmak zorundadır.”

Krizden çıkışın yolunun stajyerlere yemek vermemek olmadığını belirten Ulaşoğlu, “Tasarruf yapmak için stajyer öğrencinin yemeğine göz dikilemez. Stajyerler hizmetin ve geleceğin teminatı, çalışanların yardımcısı, hastaların da moral kaynağıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım. Stajyerlerin yemeğine göz dikilmesinin asla bir açıklaması yoktur, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmelidir” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]