İstanbul Şubelerimiz ve İstanbul Tabip Odası, TBMM’de görüşülmekte olan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi”nin geri çekilmesi talebiyle İstanbul İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Ortak açıklamayı yapan Bakırköy Şube Eş Başkanımız Nuran Güngör, son yıllarda öldürülen sağlık emekçilerinin isimlerini anarak, şöyle konuştu:  “Ne çok öldürüldük son yıllarda. İsyan ettik ve yetkililere seslendik, sağlıkta şiddeti önleme çıkarılsın diye. 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan ve kamuoyuna şiddet karşıtı yasa diye yansıtılan teklifi merakla inceledik. Toplam 44 maddelik torba yasa teklifinin sadece 24. maddesinde bir düzenleme gördük. Bütün sağlık emekçilerinin yıllardır yasalaşmasını beklediği yasa ile hiçbir ilgisi olmayan, olanın dışında herhangi bir yenilik içermeyen sağlıkta şiddeti bırakın önlemeyi azaltmaya bile yaramayacak bir düzenleme. Bir kez daha yasa hazırlayanların sağlıkta şiddetin ne kadar büyük ve ciddi bir sorun olduğunu anlamadıklarını gördük. Kamu görevinden ihraç edilen hekimlere haklarında hiçbir yargı kararı olmadığı halde özel hastanelerde çalışma yasağı getirildiğini gördük. Yargı kararı olmadan subjektif güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle atamaları yapılmayan genç hekimlerin 600 gün boyunca hekimlikten alıkonulduğunu gördük. Altı yıllık tıp eğitimi sonunda kazanılan diplomalar fiili olarak iptal edilmeye, hekimlik yasaklanmaya çalışılmaktaydı. Halkımıza ve TBMM’ye sesleniyoruz: Bundan sonra da mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yasa teklifi derhal geri çekilsin.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]