İzmir Şubemiz ve Tabip Odası, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeye devam eden Sağlık Torba Kanun teklifine karşı İzmir Tabip Odası önünde nöbet eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde bir açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, kamuoyuna sağlıkta şiddete karşı diye sunulan yasa tasarısının sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edilen, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen binlerce hekimin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırdığını söyledi. Obuz, tasarının Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen, aile hekimlerinin özlük haklarına sınırlamalar getiren, şehir hastanelerinde hizmet alımı sözleşmelerini 10 yıla çıkaran maddeler içerdiğini de sözlerine ekledi.

Obuz’un ardından söz alan Şube Eş Başkanımız Hülya Baran Ulaşoğlu, “Sağlık Bakanı ihraç olmuş doktorları kastederek ‘devlet kendisinin güvenmediği hekime SGK anlaşmalı yerlerde hasta baktırmaz’ dedi. Fakat kamu kurumlarında ve hastanelerde hizmet alımı adı altında taşeron firmalar kol geziyor. Altı ay sözleşmeli İş-Kur’dan hiçbir sağlık eğitimi almamış çalışanlara hastalar emanet ediliyor. Sağlıkta özelleştirmenin önünde engel olarak gördüğü TTB ve hekimlere saldırı buradan değerlendirilmelidir. Şiddeti değil çalışma hakkını engelleyen yasa tasarısını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]