Bursa Şubemiz, Bursa Tabip Odası’nın TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak Üç Fidan Parkı’nda düzenlediği açıklama ve nöbet eylemine katıldı.

Burada yapılan açıklamalarda, hükümetin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırladığı yasa teklifinin çözüm getirmekten uzak olduğuna vurgu yapılarak, “Hekimleri KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle işsiz bırakacak, demokrasinin vazgeçilmezi meslek odalarının hekimler ile bağlarını etkisiz kılacak düzenlemeleri içeren bu yasa tasarısını reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]