Mersin Şubemiz, Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği ve 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifine karşı “iş güvencesi, yaşam ve çalışma hakkı” için nöbet eylemi gerçekleştirdi.

Burada yapılan açıklamada, sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmeyen, kamu görevinden ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması olumsuz bulunan/bulunabilecek hekimlerin tehdit ile karşı karşıya olduğu yasa tasarısının tümüyle geri çekilmesi talep edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun, hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmelidir. Hukukun geçerli olduğu bir ülkede uygulanması imkansız mevcut yasa teklifinin yasalaşmasını engellemek için bütün hekimler, sağlık çalışanları, yaşama ve çalışma hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlar olarak var gücümüzle karşı durmaya, sesimizi her yere duyurmaya kararlıyız.”

Mersin Şubemiz ayrıca yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle Merkez Postane’den TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na faks çekti.

Postane önünde bir açıklama yapan Şube Eş Başkanımız Yılmaz Bozkurt, söz konusu teklifin sağlıkta şiddeti önlemeye dönük olmadığının altını çizerek, “Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan, sağlık özel sektörünün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Torba kanunlarda sıkça yaşadığımızın aynısı olarak birçok hususta düzenleme yapılmaktadır; ihraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerine özel sektörde çalışmayı yasaklayarak tam bir medeni ölü hali dayatmak kanundaki düzenlemelerden biridir” diye konuştu.

Kanun teklifi ile ilgili sendikamızın değerlendirmelerini aktaran Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Atılan her adım ile sağlık alanı güvencesizliğin tek kural olduğu bir hale getirilmektedir. Bu kanun teklifini kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu teklifin kanunlaşmaması için işyerlerinden başlayarak emekçilere gerçekleri anlatacak, eylem ve etkinlikler örgütleyecek, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]