Van Şubemiz ile Van-Hakkari Tabip Odası Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptıkları açıklamada, sağlıkta şiddeti durdurana kadar mücadeleye devam dedi.

Ortak açıklamayı yapan TTB Van-Hakkari Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Yaviç, İstanbul’da eski hastası tarafından öldürülen doktor Fikret Hacıosman’ın yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yaviç, sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir.  Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]