Diyarbakır Şubemiz, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde İstanbul’da eski bir hastası tarafından öldürülen doktor Fikret Hacıosman için ortak bir açıklama yaptı.

Diyarbakır KESK Şubeler Platformunun da katılarak destek verdiği açıklamada konuşan Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, “Toplumsal barışın olmadığı yerde şiddet meşrulaşmaktadır. Türkiye genelinde günde 30 arkadaşımız şiddete maruz kalıyor” dedi.

Oruç’un ardından söz alan TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, hastanelerde şifa dağıtan sağlık emekçilerinin şiddete maruz kalmasının birçok nedeni olduğuna dikkat çekerek, TTB’nin hazırladığı sağlıkta şiddet yasası tasarısının biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirti.

Ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Sekreteri Orhan İlim ise şöyle konuştu: “Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]