KESK, DİSK, TTB ve TMMOB Samsun bileşenleri Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklaması yaparak, 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenleri andı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]