Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bünyesindeki Sosyal Hizmet Emekçilerinin Hizmet Kolu Değiştirilmesin!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne hizmet kolu yönetmeliği hakkında yazı yazarak, “Sendikamız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmetlerde hizmet sunan kamu görevlilerinin hizmet kolunun değiştirilmeden sağlık ve sosyal hizmet kolunda devam etmesi gerektiğini önemle vurgulamak ister” talebimizi ifade ettik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazının tamamı aşağıda yer almaktadır.

Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi’nin 65.ve devamı maddeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurulmuştur. Böylece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek yeni bir bakanlık kurulmuştur. Yeni kurulan bakanlığın hizmet alanlarına baktığımızda mülga her iki bakanlığın hizmet alanları ile ayrı ayrı genel müdürlükler kurulduğu ve hizmet sunumu bakımından esaslı bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır.

703 sayılı KHK ile 4688 sayılı kanunu geçici 15.madde eklenerek hizmet kolu değişiklikleri ile ilgili düzenleme yapılacağı öngörülmüştür.

4688 sayılı kanunun 5.maddesindeki hizmet kolları içerisinde yer alan “sağlık ve sosyal hizmetler” ibaresi değişmemiştir. Bu durumda sosyal hizmetlerde çalışan kamu görevlilerinin aynı hizmet kolundaki sendikalara üyeliklerinin devamının sağlanması gerekmektedir.

Bunun dışında kamu görevlileri sendikaları kurulduğundan beri sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışanlar aynı sendikalarda örgütlü olduğundan bunun devam ettirilmesinin yerleşik bir uygulama olması bakımından gerekli olduğunu vurgulamak isteriz.

Sendikamız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmetlerde hizmet sunan kamu görevlilerinin hizmet kolunun değiştirilmeden sağlık ve sosyal hizmet kolunda devam etmesi gerektiğini önemle vurgulamak ister.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]