Uzman hekim dışı personelin icap nöbeti tutamayacağı ve icap nöbet ücreti ödenemeyeceğine dair Hukuk Müşavirliği yazısının 657 sayılı kanuna açık aykırı olduğu ve sağlık hizmetinin gereği olarak icap nöbeti tutan personelin mağduriyetine neden olduğundan, konunun yeniden değerlendirilerek mevzuata uygun çözüm bulunmasını talep eden yazımız Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne ilettik.

Sağlık Bakanlığı’na İlettiğimiz Yazımız >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]