Şubemizin de bileşenleri içinde yer aldığı Sivas Demokrasi Platformu, Soma katliamının 4. Yılı nedeniyle KESK Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Platform adına ortak açıklamayı yapan Sivas EMEP İl Başkanı Mustafa Yıldız, iktidarın izlemiş olduğu sermaye dostu politikaların emekçiler için güvencesiz, can güvenliğinin dahi olmadığı köleci bir çalışma anlayışını getirdiğinin altını çizdi.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Soma’da 13 Mayıs 2014 günü 301 emekçinin yaşamına mal olan katliamın 4.yıldönümündeyiz. Aradan geçen 4 yıla rağmen Soma’nın ateşi anaların yüreğini ve vicdanları yakmaya devam ediyor. Katliamın birinci derecedeki sorumluları bu işe fıtrat deseler de, mağdur yakınlarını tekmeleseler de bu bir cinayettir, bu bir katliamdır. Ne yazık ki ülkemiz iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. İktidarları boyunca grev olmamasıyla yani grev yasaklarıyla övünürlerken bu yaklaşım AKP’nin emekçiye bakışının somut ifadesidir. Yine yakın zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’nda Başbakanın ‘işçiler kazalara davetiye çıkarıyorlar, baretlerini dahi takmıyorlar’ diyerek iş cinayetlerinin sorumlusu işçilermiş gibi göstermeye çalışması yaklaşımdaki çarpıklığı bir daha gözler önüne sermiştir. 16 yıldan beri bu anlayışla ülkeyi yöneten iktidarın seceresinde ise yirmi iki binden fazla emekçinin iş cinayetleri sonucu katledilmesi var. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, işçilerin aldığı ücretle geçinememesi, ağır çalışma koşulları ya da uzun süre işsiz kalması, borç batağına sürüklenmesi sonucu düştükleri sefaletin onları canlarına kıymaya kadar götürdüğü haberlerini daha sık duymaya başladık. Yine iktidarın izlemiş olduğu emekçileri daha da yoksullaştıran neoliberal politikalar sonucu kamuya ait her şey haraç mezat satılırken emekçilere örgütsüz, açlık sınırının altında, güvencesiz ve köleci bir çalışma sistemi dayatılmıştır. İşte Soma katliamının ve yaşanan acıların sorumlusu; iktidarın izlemiş olduğu bu emekçi düşmanı politikalar ve yaklaşımlardır.” 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]