Kocaeli Şubemiz 19 Mayıs 2018 günü Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Toplantı Salonu’nda “Bizi Kim Hasta Ediyor” Çalıştayı gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nilay Etiler’in yaptığı çalıştayda Genel Sekreterimiz Pınar İçel “Aşı Candır Hayat Kurtarır”, TTB Merkez Konseyi eski başkanı Beyazıt İlhan “Şehir Hastaneleri ve Mevcut Sağlık Politikaları”, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan “Kocaeli’nin Çevre Sağlığı Sorunları”, Kocaeli Şube eski başkanımız Murat Harata ise “Sağlıkta Muhafazakarlaşma”  başlıklarında sunum yaptı.

Çalıştayda çevre kirliliğinin halk sağlığına zararları, kanser vakaları, kalp ve akciğer hastalıklarındaki artışla çevre kirliliği ilişkisi, kar hırsının insan sağlığına yansımaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine olan yönelimin yarattığı etkiler tartışıldı.

Aşı karşıtlığının giderek artıyor olmasının olası sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki sorumsuz tutumunun aşı karşıtı çevrelerin elini güçlendirdiği, aklın yerini hurafenin almaya başlamasının yarattığı sonuçlar, sağlıkta gericileşmenin Bakanlık eliyle yapılıyor olmasının, alternatif tıbba yönelimin destekleniyor olmasının halk sağlığı açısından zararları konuşuldu. Sağlık alanındaki bütün bu temel sorunlarla mücadele etmek yerine daha gösterişli, büyük ancak işlevsiz hastaneler açarak sorunların çözülmediği aksine katmerlendiğinin altı çizildi. Şehir hastanelerinin kamuyu uğrattığı zararın kuşaklar boyu devam edecek bir borç batağı yarattığı, belli kesimlere rant sağlamanın ötesinde bir işlevi olmadığı paylaşıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği çalıştay, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]