Adıyaman KESK Şubeler Platformu: 24 Haziran’da Emeğimizi Çalanlardan Hesap Soracağız

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adıyaman KESK Şubeler Platformu şube binamızda yaptığı basın toplantısında 24 Haziran’da emeğimizi çalanlardan hesap soracağız” dedi.

Platform adına açıklamayı yapan Adıyaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne süren OHAL ile hukuksuzluğun, adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların merkez üssü haline getirilen bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi. Dağdeviren, 16 yıllık AKP döneminde siyasal alanda otoriter, milliyetçi ve muhafazakâr, ekonomik alanda neo liberal politikaların hayata geçirildiği, tek adam ve tek partiye dayalı bir sistemin adım adım örüldüğü bir süreç olarak tarihe geçeceğini vurguladı.

Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: “24 Haziran’da ya yasama-yürütme-yargıdaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin iktidar lehine ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisiz ve göstermelik olarak varlığını koruyacağı, padişahlık yetkileriyle donatılmış bir başkanlık sistemi ya da eşit, özgür, barış içinde ve laik bir düzenin kurucu zemini olacak bir seçim yaşanacak. Kamu emekçileri; çalışma yaşamının demokratikleştirilmesini, eşit, özgür, demokratik ve laik bir Türkiye’de halkların kardeşçe bir arada yaşamasını sağlayacak, 12 Eylül hukukunun aşılacağı demokratik dönüşümü esas alan programları destekleyecektir.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]