KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, şube binamızda yaptığı basın toplantısında ülkenin huzur ve refahı için 20 Nisanda OHAL’in tekrar uzatılmaması gerektiğini ve bu yıl 1 Mayıs’ı OHAL’in olmadığı bir ortamda kutlamak istediklerini açıkladı.

İlk konuşmayı yapan Platform Dönem Sözcüsü Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, “En kötü işleri en ucuz ücretle yapan emekçilerin ekmekleri elinden alındı, emekçiler ekmeğe muhtaç bırakıldı. İşe başvuran diplomalı, işinde ehil olan yüzlerce insan OHAL’de güvenlik soruşturması gerekçesi ile işine başlayamıyor. Çalışan emekçilerin kazançları ise enflasyona karşısında eridi” diye konuştu.

Platform adına ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Fatma Budak Güler, 20 Temmuz’da yürürlüğe konulan OHAL ile birlikte Anayasal sürecin tamamen askıya alındığını vurgulayarak, “AKP, OHAL ilanı ile ilgili verdiği demeçlerde ‘’OHAL’i kendimize ilan ettik. Toplum bundan etkilenmez’’ demesini toplumu kandırmak olarak görüyoruz. Çünkü OHAL KHK’ları ve uygulamaları ile birlikte demokrasi, adalet, sosyal yaşam, güvenlik uygulamaları, basın yayın, emek, ekonomi ve yaşamın bütün alanında hukuksuz kararlar çıkartılmıştır. Pratik ve uygulamalar göstermiş ki OHAL, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri askıya almıştır. AKP iktidarı keyfi uygulamalarına devam edebilmek için gözaltı ve tutuklamalar ile muhalif kesimi zapturapt altına almaya çalışmıştır” dedi.

Emek ve iş alanında yayınlanan KHK’lar ile 116 bin kamu emekçisinin ihraç edildiğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bir sabah uyandığında haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğini öğrenen kamu emekçileri, telafisi imkânsız, haksızlığa maruz kalmaktadır. OHAL rejiminin KHK’larıyla birlikte iş güvencesi, grev hakkımız, sendikal örgütleme çalışmalarımız tamamen ortadan kaldırılmıştır. Muhalif emekçilere ve sendikacılara yönelik saldırılar katmerleşmiştir. Sendikal çalışmalarımız kriminalize edilmiş, işyerinde yapmak istediğimiz örgütleme çalışmaları engellenmiştir. Özellikle kayyım atanan belediyelerde sendikal çalışmalarımız engellenmektedir. Bu durumları protesto etme haklarımızı kullandığımız zaman mobing, soruşturma, ihraç, gözaltı ve tutuklama yapılmaktadır. Çalışma yaşamımızda, yöneticilerin uyguladığı mobbing, güvencesiz çalıştırma biçimleri ve ücret eşitsizliğine kadar birçok sorunun yanı sıra OHAL’le demokrasinin askıya alınması ve sonrasında uygulanan savaş politikaları kamu emekçilerinin geleceğini ve toplumun da sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ülkede ve sınırlarımızda uygulanan savaş politikalarını eleştirmek ve ‘’Barış’’ sözcüğünün yasaklandığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin ekonomisinin kötüye gidişinin, emekçilerin alım gücünün azalmasının bu politikalarla birebir alakalı olduğunu söylemek isteriz.  Ama biliyoruz ki toplumun huzur ve refaha ihtiyacı var. Bu ortam ancak barış ve demokrasinin hakim olduğu zaman gerçekleşecektir. OHAL ile birlikte ilan edilen KHK‘ler eliyle kamu emekçileri ve işçilerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş ve güvencesizlik en temel sorunumuz haline gelmiştir. Güvenlik soruşturmaları bu dönem yaşadığımız en temel hukuksuzlukların başında gelmektedir. Güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan ve çalışırken güvenlik soruşturması tabii tutulan işçilerin işlerine geri alınarak ivedilikle görevlerine başlatılmalıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL in üzerinde 21 ay geçti. Bu 21 ay ülkemizin demokrasisi, ekonomisi, sosyal yaşamı, adaleti, özgürlükleri olumsuz etkilenmiştir. Ülkenin huzur ve refahı için 20 Nisanda OHAL’in tekrar uzatılmaması gerekmektedir. OHAL’in uzatılması toplumun ihtiyaçlarını karşılamayacak ve kötüye giden ekonomi daha da kötüye gidecektir. Toplum artık OHAL istemiyor. DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak bu yıl 1 Mayıs işçi bayramını OHAL’siz kutlamak istediğimizi belirtmek isteriz. Diyarbakır da istasyon meydanında işçinin emekçinin haklarını dillendirmek, barışı haykırmak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak alanda olacağız. Bütün halkımızı 1 Mayısa bekliyoruz”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]