Diyarbakır: Çocuk İstismarını Önleyen Düzenlemeler Yapılsın!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır KESK Şubeler Platformu, BTS Şube’de yaptığı basın toplantısında çocuk istismarı ile ilgili olarak hazırlanan yasa tasarısında istismarı önlemeyi içeren düzenlemeler olmadığını belirtti.

Şubeler Platformu adına açıklamayı yapan BTS Şube Kadın Sekreteri Bahar Karakaş, yasa tasarısının istismarla ilgili cezalara odaklanan ve sorunun çözümünü cezalarda arayan bir mantıkla hazırlandığının altını çizdi.

İstismarın cezaların artırılması ile önlenemeyeceğine dikkat çeken Karakaş,  “Devletin öncelikli görevi, istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Oysa yasa taslağında istismarın önlenmesine ilişkin bir perspektif ve önlemeyi içeren düzenlemeler yoktur. Tasarıda ceza indirimi uygulaması aynen durmakta, zaman aşımı kaldırılmamaktadır! Taslağı hazırlayanlar, çözümün cezaların artmasında olduğunu savunmakta ve tasarı ile istismarda cezaların artırıldığını iddia etmektedir. Ancak, istismar vakalarında ceza konusunda en çok karşılaşılan sorunlardan biri ceza indirimi uygulamasıdır; oysa tasarıda ceza indirimi uygulamasını değiştirecek bir düzenleme yoktur. Yine adalet sistemindeki eksiklikler nedeniyle istismar vakalarında karşılaşılan önemli engellerden biri de zamanaşımına uğramadır; çocuklara yönelik istismarda zamanaşımı kaldırılmamıştır” diye konuştu.

Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk istismarı ile mücadele ve istismarın önlenmesi; istismarı meşrulaştıran her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, istismarın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan tüm koşulların kaldırılması ve çocukların güvenle yaşamalarının sağlanması; her alanda çocuğun üstün yararının odak alınması; çocukların yaşama-gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlenmesi; çocuk odaklı, hak temelli bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması; çocuklarla çalışanlar başta olmak üzere ailelerin ve tüm toplumun da çocuk hakları ve istismar konusunda bu yaklaşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmasıyla mümkün olabilir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]