İstanbul KESK Kadın Meclisi, DİSK, TTB ve TMMOB’li kadınlar yaptıkları basın toplantısıyla 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

Ortak metni okuyan İstanbul Eğitim-Sen 3 No’lu Kadın Sekreteri Ayşe Panuş, emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir demek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarına vurgu yaptı.

Panuş, sözlerine devam etti: “Görünmeyen, gasp edilen emeğimizin sesini yükseltmek için, şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diri bir kez daha haykırmak için, güvencesiz ve esnek çalışmanın temel çalışma biçimimiz haline geldiği, emeğimizin yok sayıldığı bir ülkede, emeğimize sahip çıkmak, iş güvencesi istiyoruz demek için, çocuk, yaşlı, engelli bakımının “hayırseverlik”, “yardım” başlıkları altında değil, kamusal hizmet olarak verilmesini talep etmek için, kreşlerin artırılması, “annelik izni” değil “ebeveyn izninin” sağlılılaştırılması ve ev içerisindeki cinsiyetçi iş bölümüne artık yeter demek için, patriyarkanın politik silahı olan kadına yönelik şiddete karşı çıkmak ve kadın cinayetlerine dur demek için, doğayı tarihi insanı yok ederken, bizler için iki kat ağır mağduriyetler üreten savaşa karşı, meydanlarda bir kere daha özgürlük ve barış talebimizi dillendirmek için, kadınlara rağmen kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara, kaç çocuk doğuracağımızı belirleyenlere, LGBTİ’lere ve kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların güvencesiz çalıştırılmasına, mülteci kadınların yok sayılmasına karşı, ‘güzel günlerin sözünü vermek’, mücadelemizi tüm kadınlarla birlikte sokaklara taşımak için, tüm kadınlar 1 Mayıs’ta bir araya geliyoruz. Erkek egemenliğine, savaşa, kapitalizme, heteroseksizme, OHAL’e hayır demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Özetle “kadınlar vardır”ı yeniden yeniden dillendirmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız.” İstanbul kadınlar 1 Mayıs Çağrısı Basın Açıklaması Metni

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]