KESK’li kadınların da içinde yer aldığı Sivas Demokrasi Platformu, 8 Mart eylemini Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Burada yapılan açıklamada, kadınların özgürlükleri büyütmek ve sömürünün kaynağı olan düzene karşı hayatın her alanında örgütlenmek zorunda olduğuna vurgu yapılırken, talepler ise şöyle sıralandı:

-Her alanda kadın erkek eşitliğini sağlayacak politikalar hayata gaçirilsin.

-Kadın istihdamını artıracak ekonomik politikalar uygulansın; nitelikli, sürekli ve güvenceli iş olanakları sağlansın.

-Çalışma koşulları iyileştirilsin, herkese insanca yaşamaya yetecek bir ücret ödensin. İşyerinde ayrımcılığa ve tacize son verilsin.

-Her işyerine, her mahalleye ücretsiz ulaşılabilir kreşler açılsın hasta ve yaşlı bakımı tamamen kamusal bir hizmet olsun.

-Çocukların istismar edilmesinin önüne geçilecek politikalar hayata geçirilsin, çocuk yaşta evlilikle tavizsiz bir mücadele yürütülsün.

-Sendikalı ve sendikasız kadın emekçiler hukuki bir süreç işletilmeden ihraç edildi. Bu nedenle hiçbir emekçi kadın kendini güvende hissetmiyor. Herkes için hukuk, herkes İçin adalet istiyoruz.

-Mülakat değil liyakat istiyoruz.

-Mobbinge, ayrımcılığa, şiddete, tacize, tecavüze engel olacak yasalar istiyoruz.

-Kadın erkek eşit değildir, diyen gerici zihniyete karşı laiklik eşitliktir, adalettir diyerek Laikliğin hayata geçirildiği, kadınların evde sokakta işyerinde özgürce var olacağı bir yaşam istiyoruz.

-2017 yılında 409, yalnızca 2018 Ocak ayında 28 kadın öldürüldü. Artık yeter! Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]