Sağlık Meslek Örgütleri Acil Olarak Karşılanması Gereken Taleplerini Açıkladı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla acil olarak karşılanması gereken taleplerini açıkladı.

7 Mart 2018 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirilen basın toplantısına Eş Başkanlarımız Gönül Erden ile İbrahim Kara, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldılar.

Basın açıklamasına hekim milletvekilleri Ali Şeker, Gaye Usluer, Aytuğ Atıcı, Ceyhun İrgil, Candan Yüceer, Niyazi Nefi Kara, Erkan Aydın, Behçet Yıldırım ve Mehmet Bekaroğlu da destek verdi.

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına yapılan açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili olarak yıllardır Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından sözler verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten Tükel, “14 Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil olarak yerine getirilsin istiyoruz” diye konuştu. Tükel, sağlık çalışanlarının acil taleplerini şöyle sıraladı:

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]