Muhalif tüm kesimlerin topyekûn susturulması, etkisizleştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin, sendikal hakların OHAL ile askıya alınması katlanarak sürüyor.

Kendi iktidarlarını korumak, tekçi, cinsiyetçi, otoriter ve baskıcı rejim inşasında önlerine çıkan her engeli aşmak için OHAL ve KHK’larla ülkeyi yöneten siyasi iktidar, hukuksuz bir biçimde hemen her gün emek, barış ve demokrasi isteyenleri baskı altına alıyor, uzun süren gözaltılarla toplumu sindirmeye çalışıyor.

Çiftlik Bank gibi halkı soyan çetelere göz yumanlar, sendikamızın Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç, Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, üyemiz ve Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Mehmet Şerif Demir ile Mardin Şube üyemiz Osman Sağlam’ı emeği, barışı ve demokrasiyi savundukları için gözaltına aldılar.

Çağrı çıkarıldığında savcılıkta/emniyette ifade verme konusunda herhangi bir tereddüt yaşamayacak sendikamızın yönetici ve üyelerinin işyerlerinden ve evlerinden kelepçelenerek gözaltına alınmalarının nedeni açık ve nettir; toplumu sindirmek, arkadaşlarımızı sözde itibarsızlaştırma!

Bu tür antidemokratik uygulamalar ile ne toplum sinecek, ne de sendikamızın yönetici ve üyeleri halkın nezdinde itibarsızlaşacaktır. İçerisinden geçtiğimiz bu karanlık günler; barışa, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine inananlar ve hukuka adanmış yüreklerle aydınlanacaktır.

20 Mart 2018 tarihinden bu yana hala savcılığa çıkarılmadan emniyet müdürlüğünde bekletilen sendikamızın üye ve yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını, hukuksuzluğa son verilmesini istiyoruz.

Bilinmelidir ki, OHAL/KHK rejimi ile kendi iktidarlarını korumak için toplumu baskı, gözaltı, tutuklama terörü ile sindirmeye çalışanların karşısında emeğin, barışın, eşitliğin ve özgürlüğün savunucuları mücadelelerinden bir an olsun geri adım atmayacaktır. 22.03.2018

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]