Antalya Şubemizin 14 Mart Açıklaması: Bir Kez Daha Halkın Sağlık Hakkı ve Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin Mücadele Edeceğimizi İlan Ediyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Antalya Şubemiz, 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Basına açıklama yapan Şube Eş Başkanımız Kenan Akkiraz, bir 14 Mart’a daha sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar olarak sorunlar yumağı içerisinde girildiğine dikkat çekerek, “Çalışanlar düşük ücret, ağır çalışma koşulları, şiddet, güvencesizlik, ihraç, mobbing ve soruşturmalar sarmalında yaşarken halkımız ise her geçen gün artan ücretlendirme, telefon başında randevu kuyrukları, acil önünde bekleme, yerersiz tedavi süreleri gibi artan sorunlarla baş etme çabasında. Geçmiş yıllarda bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimiz ve taleplerimizin hiçbirinin karşılanmadığı aksine katmerlenerek arttığı bir süreçte bir 14 Marta daha girdik” dedi.

Akkiraz sendika olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: “Sağlık emekçilerinin ücretleri ve emeklilik aylıkları artırılsın, yıpranma hakkımızı istiyoruz, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı yasalaşsın, sağlık ve sosyal hizmetler alanından güvenlik soruşturmaları kaldırılsın, güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan sağlık emekçileri görevlerine başlatılsın”

Akkiraz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma koşullarımızdan, yöneticilerin uyguladığı mobbinge kadar, güvencesiz çalıştırma biçimlerinden ücret eşitsizliğine kadar birçok sorunun yanı sıra OHAL’le demokrasinin askıya alınması ve sonrasında uygulanan savaş politikaları sağlık çalışanlarının geleceğini, toplumun da sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bir kez daha söylüyoruz; savaşa karşı barışı ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Hükümete sağlık çalışanlarının meslek örgütleri ve sendikalarıyla uğraşmak yerine taleplerini karşılamasını öneriyoruz. Bu 14 Mart’ta bir kez daha halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının geleceği için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Bu 14 Martta bir kez daha, eşit nitelikli, ulaşılabilir, parasız, anadilde sağlık ve sosyal hizmet talebini yükseltiyoruz”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]