Sağlık, emek ve meslek örgütlerinin ortak başlattığı şehir hastanelerine karşı eylem ve etkinlik programının ilk ayağı Mersin’de başladı.

12 Mart 2018 tarihinde Mersin Şehir Hastanesi’nde MYK üyemiz Fikret Çalağan, TTB Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş, Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, Mersin Şube Eş Başkanları Yılmaz Bozkurt ve Özge Göncü ile şube yöneticilerimizin katılımıyla tüm gün boyunca şehir hastaneleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, yaşanan sorunlar birlikte konuşuldu.

Mersin Şehir Hastanesi Baş Hekimi Abdullah Serin ile ortak bir görüşme yapıldı. Ardından da sendika binamızda başta şehir hastanesinde çalışan üyelerimiz olmak üzere, şube ve tabip odası üye ve aktivistlerinin katılımı ile yapılan ortak toplantıda önümüzdeki dönem yapılacak etkinlik programı konuşuldu.

13 Mart 2018 tarihinde ise Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde MYK üyemiz Fikret Çalağan, Şube Eş Başkanımız Yılmaz Bozkurt ve Şube Mali Sekreterimiz Fikret Topal’ın katıldığı üye toplantısı yapıldı. Ayrıca Toros Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki üyelerimizle Sosyal Hizmet Çalıştayı ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Aynı gün, şehir hastaneleri etkinlik programı çerçevesinde sendikamız binasında Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin temsilcilerinin katılımı ile ortak bir toplantı yapıldı. Toplantıda şehir hastaneleri sürecine ilişkin yapılacaklar ve genel sağlık politikalarına karşı ortak yapılacak çalışmalar tartışıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]