DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli üyemiz ve aynı zamanda TTB Merkez Konsey üyesi Funda OBUZ’un ve TTB Merkez Konsey üyesi hekimlerin gözaltına alınmasını protesto için 2 Şubat 2018 Cuma günü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Servisler girişinde toplanıldı. SES İzmir Şube Eş Başkanımız Dr. Fatih SÜRENKÖK ve DEÜ’nde görevliyken açığa alınan üyemiz İzge Günal birer konuşma yaptı. Konuşmalarında TTB’nin bildirisine ve Hekimlik andına sahip çıkıldı. TTB avukatlarının gelip görüşme yapabiliriz açıklamalarına rağmen yaka paça gözaltına alınmalarının insan haklarına aykırıdır olduğu vurgulandı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]