9.Dönem 3.Merkez Temsilciler Kurulu (MTK) toplantımızı 08-09 Şubat 2018 tarihlerinde sendikamız genel merkez toplantı salonunda gerçekleştirdik.

53 temsilcinin katıldığı MTK’da açılış konuşmasını yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, AKP iktidarının tek adam diktatörlüğüne giden yolda OHAL/KHK rejimini süreklileştirerek faşizan uygulamalarını hız kesmeden hayata geçirdiğinin altını çizerek, siyasal gündem ile birlikte gündemdeki konuları da değerlendirdi. Kara; işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, savaşa, olağanüstü hale, kentlerin ve doğanın talanına, gericiliğe, erkek egemenliğine ve kadın düşmanlığına karşı birleşik bir mücadelenin örülmesi için ayağa kalkmak gerektiğini belirterek, “Hemen bugün, sağlığın ve sosyal hizmetlerin ticarileştirilmesine, sağlık çalışanlarının iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalıştırılmasına, sağlıkta şiddete, angaryaya, fazla çalışmaya, düşük ücrete, dinci gerici politikalara karşı başta sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini de içerisine alacak ve bugünün ihtiyacına yanıt verecek bir örgütlenme ve mücadele programı için yola çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Eş Başkanımızın konuşmasının ardından söz alan MTK delegelerimiz geçmiş dönem değerlendirmesi yaptı. İki gün boyunca önümüzdeki dönemin programlanması üzerine yoğun tartışmaların gerçekleştirildiği toplantımız önerilerle son buldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]