Fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlarla birlikte insanda ve doğada tahribata yolan açan savaşı savunanların kahraman ilan edildiği, barış içinde eşit, adil, demokratik ve kardeşçe yaşamı savunanların gözaltına alındığı, tutuklandığı ve şiddete maruz kaldığı karanlık bir zaman diliminin içerisinden geçiyoruz.

Türk Tabipler Birliği’de bir hekim örgütü olmanın mesleki sorumluluğu gereği ülkenin içerisine sokulmak istendiği savaş girdabına karşı bir tutum belirlemiş ve bunu da kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bu paylaşımın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yandaş basın yayın kuruluşları ve yandaş sendikalar Türk Tabipleri Birliği’ni hedef gösteren ve onarılmaz yaraların açılmasına sebep olabilecek tehlikeli açıklamalarda bulunmaktan geri durmamışlardır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak ilk çığlıktan son nefese kadar insanın yaşamını olumsuz etkileyen bütün uygulamalara karşı çıktığımız gibi halk sağlığı sorunu olan savaşa da karşı çıkmaktan geri durmadık, durmayacağız.

Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu açıklamayı sahipleniyor, barışın yanında savaşın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile bildiririz.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]