OHAL KHK’sından Emekçilere Fayda Olmaz !

 

Bilindiği üzere 24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı OHAL KHK’si ile kamuda 4C’li olarak istihdam edilenlerin 4B kadrosuna geçirilmeleri ve taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmeleri de düzenlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statülerine Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin Tebliğ 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de kadroya geçiş sürecine ilişkin ayrıntılarla birlikte kadro başvurusu için gerekli dilekçe örnekleri yer almaktadır.

İşçilerin temel hakları sendikalarımızın görüşleri alınmadan bir OHAL KHK’si ile düzenlenmiştir. Yıllardır sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalıştırılan işçilere hukuka aykırı şekilde güvenlik soruşturması ve sınav dayatması, işçilerin yasal haklarından feragat beklenmesi, kadro geçişlerinin “hizmet alım ihaleleri” ile sınırlı tutulması, toplu sözleşme hakkını kısıtlayan hükümler kadro geçiş sürecinde pek çok soruna neden olacaktır.

Taşerona Müjde! denilerek OHAL ve KHK’lar meşrulaştırılamaz.taşerona kadro bilmecesi taşerona kadro bilmecesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]