Genel merkez eğitimcilerimizden Mehmet Zencir ve Sendika Okulu öğrencilerimiz tarafından organize edilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) eğitim programı Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey ile bölge illerinden Adıyaman, G.Antep, K.Maraş ve yerelin de katılımıyla 14 Ocak 2018 tarihinde Ş.Urfa’da gerçekleştirildi.

İlk oturum, açılış konuşması ve tanışmanın ardından sendika okulu öğrencilerinin sendika okulunu tanıtması ile devam etti. Sendika bünyesinde eğitim kadrosunun oluşturulması gerekliliğinden yola çıkarak, mevcut eğitimlere yönelik eleştiriler ışığında, birlikte öğrenmeyi esas alan ve tamamen gönüllülük esaslı bir dinamiği yakalayan sendika okulunun sürekliliğinin yönünde hepimize görev düştüğüne vurgu yapıldı.  Ardından SÇS’de işverenin sorumlulukları başlıklı bir sunum yapıldı.

Sonraki oturumlarda Mehmet Zencir öncülüğünde işyerlerinde karşılaştığımız tehlike ve riskler nelerdir, tehlike- risk-iş kazası- meslek hastalığı-ramak kala olay tanımları, risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ve izlenmesi ve mevzuat konularında tartışma yürütüldü.  İki olgu ile grup çalışması ve sunumu gerçekleştirildi.  İşyerlerinde ki İSG hizmetleri, işlevselliği hakkında ve bu birimlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun maddeleri üzerinden tartışmalar yürütüldü.

Son olarak Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey, SÇS’nin stratejik bir mücadele alanı olduğunu söyleyerek, bundan sonraki süreçte genel merkez olarak her türlü konuda desteklerini sunacaklarını dile getirdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]