Kendi eğitimcilerini yetiştirmek üzere kurulan ve üç yıldır eğitimlerine devam eden SES Sendika Okulumuz yetiştirdiği eğitimciler ile birlikte birçok ilde sağlık çalışanlarının sağlığı eğitimlerine başladı. SES Sendika Okulu Sağlık Çalışanlarının Sağlığı modülü, hazırladığı program ile okulun eğitimci adaylarıyla birlikte belirlenen illerde yapılacak eğitimlerin bir ay sürmesi planlanıyor.

SÇS eğitimlerinin İzmir bölge ayağı 14 Ocak tarihinde Aydın, Manisa ve Muğla illerinden katılımla İzmir’de gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasına, Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret Çalağan ile Sendika Okulu danışman eğitimcilerinden Aslı Davas da katılmışlardır. İzmir Şubemizin belirlediği hastane ve illerden toplam 27 katılımcı ile yapılan bir günlük eğitimin birinci oturumda ağırlıklı olarak;  risklerin gruplanması, risk, tehlike ve kaza kavramlarının kapsamı ve ayrımı, iş kazası, bilgi edinme ve risk değerlendirme analizini talep etme, kök neden analizi, iş güvenliği ve korunma önlemleri, meslek hastalıkları ve işveren yükümlülükleri konuları işlendi. İkinci oturumda ise; SÇS modülünün hazırladığı ve katılımcıların eğitime gelmeden önce doldurmasını istediği anket ve hastanelerimizdeki durum değerlendirmesiyle somut değerlendirme yapabilme olanağı sağlanmış oldu. İki olgu ile katılımcıların değerlendirme ve sunum yapmasına olanak sağlayan çalışma, eğitimin işleyişi açısından verimliliği ve katılımı artırdı. Temel olarak bakıldığında; didaktik, klasik bir eğitim yerine, alternatif diyebileceğimiz diyalektik ve interaktif bir eğitim yönteminin tercih edilmesinin, bilinçli bir tercih olduğu ve eğitimin kalitesinin yanı sıra katılımı güçlendirdiği gözlemlendi.

Son oturumda genel olarak, bir mücadele alanı olan SÇS ile kazanım elde etme, sorun belirleme ve sonuç alma yöntemleri tartışıldı. Özellikle bu süreçte alan genişletmek için küçük de olsa her kazanımın önemine vurgu yapıldı. Genel merkezin, şubelerin, iş yeri temsilcilerinin, sendika okulunun ve üyelerin yapacakları/yapabilecekleri kapsamlı olarak değerlendirildi. Süreçten; ancak herkesin üzerine düşeni yaparak ve mücadeleyi ortaklaştırarak güçlü bir şekilde çıkılacağı fikrinde uzlaşıldı. Bu kapsamda eğitime katılan herkesin sorumluk alacağı bir sürecin başlaması konusunda ortak karar alındı. Görev dağılımı yapılarak eğitim sonlandırıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]