Devlet-Sermaye İşbirliğinin Görünen Yüzü Kamu Özel Ortaklığı-Şehir Hastaneleri

16-17 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Şehir Hastaneleri Çalıştayımızın sonuç bildirgesini bugün genel merkezimizde; sağlık-emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda açıkladık.

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in sonuç bildirgesini açıkladığı toplantıda, söz alan katılımcılar şehir hastaneleri gerçeğini tartıştı.

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, şehir hastanesi yağması, kent yağması ve sağlık emekçilerinin sömürüsüne karşı tüm toplumu harekete geçirecek bir mücadele hattının örülmesinin öneminin altını çizerek, sağlık hizmetinin topluma en yakın yerde, ulaşılabilir, uygun mekanlarda verilmesi gerektiğini söyledi.

TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, geçmişten bugüne şehir hastaneleriyle ilgili aktif takip yürüttüklerini belirterek, kazanılan hukuki davaların yeni yasal değişikliklerle önüne geçildiğini belirtti. Berber, şehir hastanelerinde yaşanan ve yaşanacak sorunlara karşı sağlık emek ve meslek örgütlerinin birlikte mücadelesinin önemine değindi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp şehir hastaneleri gerçeğinin toplumdan gizlendiği gibi Meclis’te de gizlendiğini ifade etti.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ise Meclis’teki sağlık komisyonunun iki yıldır toplanmadığını belirterek, dolayısıyla sağlık emekçilerinin taleplerinin de gündeme gelmediğini söyledi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Öz Doğan, şehir hastanelerine karşı hizmeti alanlarla hizmeti veren emekçilerin ortak mücadelesine vurgu yaptı.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, koruyucu sağlığı öncelemeyen uygulamalara karşı ortak mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, kent ve doğa yağmasının bir parçası olan şehir hastaneleri projesinin sağlık değil sağlıksızlık olduğunu belirtti.

Şehir Hastaneleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]