28 Aralık 2011 tarihinde, Roboski’de çoğu 15-20 yaşları arasındaki 34 yurttaşımız savaş uçakları ile katledildi!

Tam altı yıl geçti… Sorumluların yargılanacağına dair devlet adına sözler verildi, hamasi nutuklar çekildi. Oysa atılan her adımda sorumluların açığa çıkarılması engellendi, zamana yayılarak katliam unutturulmaya çalışıldı.

Bırakalım suçluların açığa çıkarılıp yargılanmasını, özür bile dilemeyen iktidar katliama katliam denmesi de yasaklamaya çalışıyor.

Çünkü katliam örtbas edilmek, toplumsal hafızadan silinmek isteniyor.

Roboski utancıyla yüzleşmek yerine inkârı yüceltenler,  sorumlularından hesap sormak yerine üstünü kapatanlar yeni katliamlara ve cinayetlere de davetiye çıkarıyor.

Nitekim Roboski’den bu yana başta 10 Ekim katliamı olmak üzere yüzlerce vatandaşımız insanlık dışı katliamlarda, saldırılarda yaşamını yitirdi, katledildi.

Roboski katliamında ölümü, katliamı sıradanlaştıran zihniyetin yarattığı şiddet can almaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor.

696 sayılı KHK çok daha tehlikeli bir zemini yaratmış bulunuyor. 696 sayılı KHK farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşama iradesine karşı yapılan bir provakasyondur.

Bu ülkedeki darbelerin, savaşların ve ekonomik krizlerin bedeli her zaman yoksullaştırılmış halka ve emekçilere ödetildi.  Savaş naraları atanların çocukları zenginliklerine zenginlik katarken, yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtıldı.

Eğer bu gidişata dur demezsek, herkes için en kutsal hak olan yaşam hakkını bugün yüksek sesle savunmazsak yarın omuzlarımızda korkularımızdan daha ağır bir yükü taşımamız kaçınılmaz olacak. 

KESK olarak en başından beri barış ve kardeşliğin tesis edilmediği bir ülkede emeğin haklarından da söz etmenin mümkün olmadığını söylüyoruz.  Bunun için her zaman savaşa karşı barıştan şovenizme, ırkçılığa karşı halkların kardeşliliğinden yana saf tuttuk.

KESK olarak çatışma, savaş değil, barış ve kardeşlik istiyoruz.

Altıncı yıldönümü vesilesiyle, Roboski katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetliyor, halkların birlikte yaşama umudunu yok etmeye çalışanlara karşı ortak ve birlikte mücadele çağrımızı yineliyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]