ESKİŞEHİR; 2018 YILI TÜM İNSANLIĞA ÜLKEMİZE EMEKÇİLERE BARIŞ MUTLULUK VE HUZUR GETİRSİN

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli Basın Emekçileri Değerli Eskişehirliler

2017 Yılı artık sona eriyor. Bütün bir yılı geriye doğru bakıp değerlendirdiğimizde ne yazık ki hem ülkemiz hem de sağlık emekçileri için güzel şeyler söylemek çok mümkün değildir. Önceki yıllardan devreden ağır sorunlar 2017 yılı içerisinde artarak devam etmiş baskı şiddet ağır çalışma koşulları giderek artmıştır. OHAL sürekli hale getirilmiş bu gerekçesiyle tüm emekçilerin yaşam koşulları çalışma koşulları ağırlaşmıştır.

SES olarak sendikal hak ve özgürlüklerimiz için, emeğimize sahip çıkmak için, halkın sağlık hakkı için, barış-demokrasi-insan hakları için yılmadan, yorulmadan mücadeleyi sürdürdük.2017 yılı boyunca pek çok engelleme ve zorluklarla karşılaşmamıza rağmen hiç durmadık.

Başta sağlık ve sosyal hizmetler alanı olmak üzere kamu alanında uygulanan liberal, gerici, ırkçı ve piyasacı uygulamalara karşı,

Güvenceli iş, insanca yaşam için,

Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret,

Fiili hizmet süresi zammı,

Taşeronun kaldırılması,

Cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi,

Çalışma koşullarımızın düzeltilmesi,

Fazla çalışma/angaryaya son verilmesi,

Herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık ve sosyal hizmet,

Grevli toplu sözleşmeli sendika, taleplerimizin yanı sıra

OHAL’in kaldırılması ve KHK’ların sonuçları ile birlikte iptal edilmesi,

Barış, demokrasi, laiklik ve insan hakları için mücadele ettik etmeye devam edeceğiz.

Sağlık alanı giderek daha ağır sorunlarla karşılaştığını defalarca söyledik. İlimizde kurulacak Şehir Hastanelerinin Sağlık Emekçileri için ağır çalışama koşulları getireceğini, halkın hiçbir sağlık sorunu çözmeyeceğini biz söyledik bunun için çalıştay düzenledik ve kamuoyuyla paylaştık.

Performans sisteminin yıkıcılığından çok bahsetmiştik. Ne yazık ki hayat bizi hep doğruluyor. Son zamanlarda kamu hastanelerindeki tüm sağlık emekçileri önemli gelir azalmaları ile karşılaşmaya başlamıştır.

Kamusal sağlık hizmet sunumunda, hastanelerde diğer tüm kurumlarda liyakat yerine yandaşlık kayırmacılık geçmiştir. Yandaş sendika adeta yönetimin 5.kolu gibi davranmakta idare ile yan yana kol kola sağlık emekçilerinin hak kazanımlarının önüne geçmektedir.

Aile Hekimliği sistemi büyük yapısal sorunlarla boğuşmakta sağlık emekçilerinin hak kayıpları devam etmekte birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinde olumlu bir gelişme görülmemektedir.

Sağlık kurumları bir yapboz tahtasına dönüşmüş birilerinin yaptıklarını öbürü beğenmemiş bilimsel kıstaslar yerine günü kurtarmak adına birçok yeni kurum oluşturulmuş, israf kuralsızlık, plansızlık hat safhaya ulaşmıştır.

Hayat pahalılığı artmıştır. Her türlü tüketim malına gelen zamlarla hayat daha pahalı hale gelirken her şeye zam gelirken benzin doğalgaz elektrik faturaları sürekli artarken artmayan tek şey emekçilerin geliri olmuştur. Yandaş sendikanın marifetiyle maaş artışları reel kayıpları karşılamaktan çok uzaktır.

Bilindiği gibi uzun zamandır taşerona kadro mücadelemiz devam ediyordu. İktidar yılsonunda çıkardığı KHK ile sorunu çözmekten çok daha olumsuz koşullar dayatmıştır.

2017 yılı çok büyük problemler ile geçti. Ancak 2018 yılının her şeye rağmen mücadele ederek daha güzelleşeceğine,  ülkemize ve tüm emekçilere güzel ve güneşli günler getireceğine inanıyoruz.

SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU OLARAK TÜM İNSANLIĞA ÜLKEMİZE EMEKÇİLERE BARIŞ VE MUTULULUK GETİRMESİNİ DİLİYORUZ

Bir kez daha yaşasın SES yaşasın KESK diyoruz.

 

                                                               DR.BİRTÜRK ÖZKAVAK

                                                            ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]